Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk
Blog

Alimenty dla rodziców – wszystko, co musisz wiedzieć

Spis treści

 

 

Są sprawy, które wywołują wiele emocji. Do takich należą między innymi alimenty dla rodziców. Wiele słyszy się na temat płacenia takich środków na utrzymanie wobec dzieci. Rzadko kiedy jednak omawia się sytuację odwrotną, kiedy to dziecko zostaje zobowiązane w pewnym rozumieniu do utrzymywania swoich krewnych. Rodzice mają jednak możliwość ubiegania się o tzw. świadczenie alimentacyjne od dzieci. Wyjaśniamy dzisiaj, jak je uzyskać, ile wynosi, a także czy mops może wystąpić o alimenty dla rodzica. Odpowiedzi znajdziesz w poniższym wpisie!

 

Jak uzyskuje się alimenty od dzieci?


Alimenty od dzieci mogą rodzić pewne kontrowersje. Dzieje się tak dlatego, że zwykle rodzice decydują się na ubieganie o takie świadczenie w kryzysowej sytuacji, gdy nie uzyskują pomocy od swoich potomków z jakiegoś powodu. Może to być zarówno ich trudna sytuacja, brak zażyłej relacji, jak i wiele innych trudności. Rodzic, jeśli chce otrzymywać pomoc finansową od dziecka, oprócz złożenia tzw. pozwu o alimenty do Sądu, musi udowodnić, że istnieją okoliczności, które sprawiają, że nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Alimenty dla rodzica mogą być zatem przyznane w pewnym niedostatku bądź trudnej sytuacji finansowej. Musisz wiedzieć, że wówczas ocenia się potrzeby indywidualne osoby, jej wydatki na leki, jedzenie czy opłaty. Trudna sytuacja jest w takiej sprawie warunkiem kluczowym, tak samo jak brak możności podjęcia zatrudnienia przez rodzica, np. z uwagi na wiek lub choroby.

W kwestii płacenia alimentów przez dzieci bardzo ważna jest również sytuacja majątkowa osoby, na którą ma być nałożony obowiązek płacenia świadczenia. Dziecko powinno uzyskiwać dochód na takim poziomie, który pozwoli na zapewnienie wsparcia finansowego rodzicielom. Alimenty na rodzica nie mogą być jednak przyznane, jeżeli rodzic nadal jest w związku małżeńskim. W takiej sytuacji pierwszą osobą zobowiązaną do płacenia świadczenia nie jest dziecko, lecz małżonek.

 

Alimenty na rodziców — kiedy nie trzeba płacić?


Każde dziecko może być zobowiązane uiszczać alimenty na rodziców. Kiedy nie trzeba płacić takich zobowiązań? To jedno z najczęściej pojawiających się pytań. Gdy krewny decyduje się na pójście do Sądu, by otrzymać pomoc, zwykle relacje na linii rodzic-dziecko są skomplikowane, nierzadko negatywne. Często wówczas potrzebny jest prawnik rodzinny, który wskaże rozwiązania i przeprowadzi przez kroki działania. W naszej kancelarii Haber i Haber uczestniczymy w takich sprawach po obu stronach sporu.

Kiedy nie trzeba płacić alimentów na rodziców? Trzeba podkreślić, że każda sprawa tego typu może być inna i zawsze powinna być rozpatrywana indywidualnie. Istnieją sytuacje, gdy dziecko może uchylić się od obowiązku płacenia świadczenia alimentacyjnego. Ma to miejsce np. gdy wykaże, że nie jest w stanie pokrywać płatności bez wpływu na utrzymanie siebie oraz swojej rodziny.

Alimenty na rodziców mogą być również nieprzyznane w chwili, gdy rodzic ma sposobność do samodzielnego utrzymania. Zdarza się również, że dziecko może uchylić się od płacenia świadczenia, jeśli np. rodzic nie interesował się dzieckiem, porzucił je, nie pokrywał kosztów utrzymania czy doszło do popełnienia przestępstwa wobec dziecka. Warto jednak podkreślić, że takie sytuacje powinny być rozstrzygane na drodze sądowej. W przypadku przyznanego obowiązku alimentacyjnego brak opłaty będzie rozpatrywany jako niealimentacja, co stanowi przestępstwo i wiąże się z konsekwencjami prawnymi.

 

Czy MOPS może wystąpić o alimenty dla rodzica?


Liczba pozwów o przyznanie świadczeń alimentacyjnych na rodziców z roku na rok jest coraz większa. Pojawia się coraz częściej pytanie, czy MOPS może wystąpić o alimenty dla rodzica. Rzeczywiście istnieje taka możliwość. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma prawa do wytoczenia powództwa na rzecz rodzica. Nie jest to jednoznaczne z nałożeniem obowiązku alimentacyjnego na dziecko. Warto podkreślić, że statystyki wskazują, że wnioski o alimenty dla rodziców są najczęściej składane przez tych, którzy w przeszłości porzucili dziecko lub się nim nie opiekowali należycie, utracili kontakt z bliskim i pozew okazuje się wówczas jedynym rozwiązaniem na uzyskanie pomocy.

Co ważne, MOPS zwykle podejmuje działania w chwili, gdy rodzic regularnie zgłasza się do ośrodka po wsparcie. Pozew może złożyć kierownik.

 

Ile wynoszą alimenty na rodzica?


Alimenty na rodzica, jak już wspomnieliśmy, są przyznawane, gdy rodzic nie jest w stanie pokrywać swoich potrzeb, a niemoc nie wynika z jego winy. Oznacza to, że jeżeli rodzic miałby warunki, by pracować lub inaczej pozyskiwań środki na utrzymanie, lecz własną decyzją stwierdza, że nie będzie tego robić, wówczas nie może domagać się żadnych alimentów od dzieci. Po złożeniu pozwu Sąd dokładnie analizuje całą sprawę. Bierze pod uwagę sytuację rodzica, m.in. jego wiek czy stan zdrowia. Istotne okazuje się ponadto wykształcenie oraz możliwości zarobkowe.
Warto podkreślić, że przy analizie sytuacji bierze się także pod uwagę majątek rodziców, np. posiadane dobra, które mogą przynosić zyski, np. wynajem niezamieszkanego mieszkania itp. Może dojść także do sytuacji, gdy Sąd zdecyduje, że rodzic mieszka w za dużym dla siebie mieszkaniu, co przekracza jego potrzeby. Potencjalnie powinien wówczas je sprzedać i zamienić na mniejsze, a z otrzymanych pieniędzy zaspokajać własne potrzeby.

Bardzo ważnym pytaniem w przypadku zasądzenia świadczenia, jest to, ile wynoszą alimenty na rodzica. Nie można jednak udzielić oczywistej odpowiedzi, ponieważ nie ma określonej kwoty ani również żadnego przedziału ustalonego i stosowanego w takich sytuacjach. Wartość świadczenia jest ustalana przez Sąd.

 

Pozew o alimenty na rodzica


Rodzic, który żyje w niedostatku i chce ubiegać się o alimenty, musi złożyć odpowiedni pozew. Na jego postawie żąda, by jego dziecko wypłacało określoną kwotę w ramach świadczenia alimentacyjnego. Pozew może być składany w miejscu sądu właściwego dla zamieszkania rodzica bądź dziecka. Jeśli jako rodzic chcesz stworzyć tego typu dokument, to musisz wiedzieć, że powinien on zawierać Twoje dane, jak i pozwanego dziecka. Niezbędne jest wskazanie kwoty, która ma być wypłacana jako alimenty na rodziców. Kwota powinna obejmować potrzeby danej osoby. Korzystne jest zawarcie w pozwie opisu sytuacji majątkowej dziecka, jego wykształcenia oraz zawód. Jako rodzic musisz również przedstawić własne zaświadczenie o dochodach, a także w miarę możliwości dowody, które potwierdzą, jakie koszty ponosisz.

W stworzeniu takiego dokumentu może Ci pomóc nasza kancelaria. Dokładność przedstawienia wszystkich danych zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia i pozytywnego rozpatrzenia pozwu. Jako kancelaria wspieramy także drugą stronę w sprawie o alimenty dla rodzica, szczególnie gdy konieczne jest uwzględnienie innych zmiennych w sytuacji, np. porzucenia dziecka, niepłacenia na jego utrzymanie, czy popełnienie przestępstwa itp. Wszystko to może wymagać poruszenia podczas rozprawy o alimenty, by uniknąć ich niesłusznego zasądzenia.

Wstecz
Alimenty dla rodziców – wszystko, co musisz wiedzieć Adwokat Gdańsk
Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.