Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk

Adwokat spadki Gdańsk, adwokat od spraw spadkowych

Polskie prawo ściśle reguluje spadki, które można odziedziczyć po zmarłej osobie. Cała procedura jest ściśle sformalizowana i odbywa się przy regulacji szeregu zasad określanych przez normy prawne. Sprawy spadkowe nie zawsze są łatwe i przyjemne. W wielu sytuacjach potrzebna jest pomoc prawnika. Sprawdź, jak może Ci pomóc adwokat od spraw spadkowych w Gdańsku!

Adwokat od spraw spadkowych Gdańsk — czym się zajmuje

W razie śmierci majątek danej osoby przechodzi z mocy prawa na jej spadkobierców. Postępowanie spadkowe jest konieczne, gdy zmarły nie przewidział jego podziału w testamencie. W takich przypadkach sprawę spadkową wszczyna spadkobierca lub spadkobiercy.

Postępowanie spadkowe prowadzone jest w celu:

  • Potwierdzenia praw i obowiązków spadkobierców;
  • Zatwierdzenia sporządzenia spisu inwentarza majątku zmarłego;
  • Sporządzenia spisu majątku podlegającego dziedziczeniu;
  • Zadecydowanie, ile każdy ze spadkobierców powinien otrzymać ze swojego udziału w spadku (a także ile powinien zapłacić za podatki i inne wydatki związane z procesem dziedziczenia).

Warto wiedzieć, że sprawa spadkowa nie zawsze jest konieczna. Musi zostać przeprowadzona tylko wtedy, gdy w skład majątku spadkowego wchodzą nieruchomości, pieniądze na rachunkach bankowych lub np. samochód, którego spadkodawca był właścicielem. Spadkobiercy nie mogą rozporządzać spadkiem, dopóki nie zostanie przeprowadzona rozprawa dotycząca jego nabycia. W sytuacji, kiedy sprawa nie jest oczywista, a spadkobierców jest sporo, warto skontaktować się adwokatem spadkowym z Gdańska. Nasi eksperci przeprowadzą Cię przez cały proces nabycia spadku i będą wspierać podczas postępowania w sprawie spadkowej.

Adwokat spadkowy Gdańsk — czy przyda się podczas sprawy spadkowej

Sprawa spadkowa to postępowanie sądowe w sprawie spadkowej, w którym spadkobiercy ubiegają się o prawo do dziedziczenia majątku. Dotyczy wszelkiego rodzaju rzeczy i praw majątkowych, w tym nieruchomości i ruchomości, aktywów, obligacji, lokat, a także wszelkich rzeczy prywatnych spadkodawcy przeznaczonych do jego osobistego użytku. Samo dziedziczenie możliwe jest w dwóch trybach:

  • Ustawowym (odbywa się w sytuacji, kiedy spadkobierca nie spisał za życia testamentu);
  • Testamentowym (nabycie spadku odbywa się na podstawie woli spadkobiercy zapisanej w testamencie).

Bez względu na to, w jakim trybie będzie przeprowadzane postępowanie spadkowe, warto się do niego odpowiednio przygotować. Adwokat od spraw spadkowych w Gdańsku na pewno będzie nieocenionym wsparciem w całym tym procesie dziedziczenia spadku i pokieruje dokładnie, krok po kroku przez wszystkie etapy, a jest ich kilka.

Pierwszym momentem sprawy spadkowej jest tak naprawdę śmierć spadkodawcy. W tym czasie rozpoczyna się właśnie cała procedura przejęcia spadku. Spadkobiercy mają natomiast 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o tytule powołania do spadku na złożenie stosownego oświadczenia na temat przedmiotu spadku.

Adwokat od spraw spadkowych w Gdańsku pomoże Ci ze złożeniem oświadczenia

Jeżeli chodzi o spadek, spadkobierca ma trzy możliwości. Może on złożyć stosowne oświadczenie o przyjęciu spadku wprost (całkowitego), przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza oraz o odrzuceniu spadku.

Przyjęcie spadku wprost

Jeżeli spadkobierca uzna, że chce przyjąć spadek wprost, to od tego momentu nabywa wszelkie prawa, jakie wchodzą w skład spadku. Jednak to rozwiązanie ma również wady, ponieważ przyjmując spadek w tym trybie, spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem za ewentualne długi, które wchodziły w skład spadku.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Tutaj również spadkobierca przyjmuje spadek, jednak “dobrodziejstwo inwentarza” oznacza, że uzyskuje on ograniczoną odpowiedzialność za długi spadkowe. Ograniczona odpowiedzialność oznacza, że spadkobierca odpowiada swoim majątkiem za odziedziczone długi, ale tylko do wysokości wartości masy spadkowej. Jeżeli długi pozyskane ze spadku przewyższają wartość odziedziczonych rzeczy, wtedy spadkobierca nie musi pokrywać ich z prywatnego majątku.

Odrzucenie spadku

Spadkobierca ma również możliwość odrzucenia spadku. W przypadku takiego oświadczenia jest on całkowicie wyłączony z dziedziczenia. Oznacza to, że nie nabywa praw do żadnych rzeczy wchodzących w skład masy spadkowej, ale również w ogóle nie odpowiada za długi spadkodawcy.

Wybór dotyczący tego, czy przyjąć, czy odrzucić spadek, często jest dość problematyczny. Nie zawsze mamy odpowiednią wiedzę na temat ewentualnych długów, a nikt nie chce przecież ich odziedziczyć. W takiej sytuacji warto wykorzystać pomoc, jaką jest adwokat spadków w Gdańsku.

Nasza kancelaria świadczy kompleksową obsługę w zakresie prawa spadkowego. Pomagamy naszym Klientom złożyć odpowiednie oświadczenie oraz dbamy o zachowanie terminowości. Jesteśmy ekspertami w tym zakresie, dlatego wybierając naszą kancelarię, możesz liczyć na najwyższą jakość obsługi. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu umówienia konsultacji. Podczas spotkania będziemy mogli ustalić dalsze kroki i zacząć działać w Państwa imieniu.

Podział majątku

Sprawy karne adwokat

Dochodzenie roszczeń przeciwko GetBack oraz Idea Bank

Rozwody gdańsk prawnik rozwodowy

Mediacje rodzinne Gdańsk

Sprawy cywilne Gdańsk adwokat od spraw cywilnych

Sprawy rodzinne Gdańsk

Doradztwo biznesowe

Sprawy odszkodowawcze Gdańsk

Prawo mody

Adwokat spadki Gdańsk, adwokat od spraw spadkowych

Kredyty CHF kredyt we frankach Kancelaria

Sprawy gospodarcze Gdańsk

Mediacje gospodarcze, rodzinne i cywilne

Adwokat sprawy samochodowe

Doradztwo prawne Fotowoltaika

SDE | Dozór elektroniczny

ENA | Europejski nakaz aresztowania

Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.