Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk

Prawnik alimenty Gdańsk - niealimentacja

Czym jest niealimentacja?


Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza sytuację, w której zachodzi konieczność płacenia świadczeń alimentacyjnych wobec własnych rodziców. Jest to sytuacja, która ma miejsce w przypadku stwierdzenia u rodzica niemożności samodzielnego utrzymania, np. z powodu złego stanu zdrowia czy wieku. Z doświadczenia wiemy, że rodzic pozywa dziecko o alimenty w sytuacji, gdy nie utrzymuje z nim kontaktu z jakichś powodów. Często jest to brak zażyłości, trudne dzieciństwo, a także porzucenie, brak opieki itp. Zasądzone alimenty są często rozpatrywane przez dzieci jako niesłuszne, niesprawiedliwe, a niekiedy i krzywdzące. Wówczas pojawia się tzw. niealimentacja. Prawo karne wskazuje, że stanowi ona wedle art. 209 par. 1 Kodeksu karnego uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, który został stwierdzony przed sądem. Taka sytuacja ma swoje następstwa i wymaga zdecydowanych działań. Osoba obowiązana może zostać ukarana grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawieniem wolności. Niealimentacja jest stanem, który wymaga wsparcia adwokata. Dlatego w naszej kancelarii z chęcią udzielamy wsparcia i doradztwa w tym zakresie.


Niealimentacja — jak się bronić i gdzie szukać pomocy?


Niealimentacja jest sytuacją, która w przypadku postępowania sądowego wymaga wsparcia adwokata. Pomoc możesz uzyskać między innymi w naszej kancelarii. Prowadzimy sprawy, w których reprezentujemy obie strony sytuacji. Pytanie, jakie rodzi niealimentacja, brzmi “jak się bronić”? Gdy dochodzi do oskarżenia o takie przestępstwo, najczęściej podstawową linię obrony stanowi przestawienie, że zaległość nie jest wynikiem winy oskarżone. A on sam dokonał wszelkich starań, by spełnić swój obowiązek. Taka osoba ma możliwość udowodnienia, że wywiązywał się z niego w inny sposób niż łożenie kwoty pieniężnej, np. poprzez opiekę i utrzymywanie rodzina.

 

Czasami sprawa dotyczy ustalenia faktu, czy rzeczywiście nastąpiła zaległość w płaceniu alimentów. Można wówczas pokazać wszelkie dowody uiszczania opłat.


Niealimentacja a prawo jazdy


Kolejną kwestią, którą chcemy Ci przybliżyć, jest niealimentacja a prawo jazdy. Niewiele osób wie, że niealimentacja może mieć wpływ na prawo jazdy dłużnika. Istnieją przepisy, które umożliwiają jego ograniczenie lub zawieszenie w przypadku zaległości alimentacyjnych. Zgodnie z polskim prawem, sąd może orzec zawieszenie prawa jazdy dłużnika w przypadku, gdy posiada on zaległości alimentacyjne. Sąd może podjąć taką decyzję, jeśli uzna, że zawieszenie jest odpowiednią formą egzekwowania płatności alimentów. Musisz wiedzieć, że w przypadku próby odnowienia lub wydania nowej licencji, organy odpowiedzialne za wydawanie praw jazdy mogą zażądać od dłużnika uregulowania zaległości alimentacyjnych. Brak spłaty zobowiązań może skutkować ograniczeniem lub odmową wydania nowej licencji. Dlatego uchylanie się od płacenia alimentów ma swoje realne konsekwencje. Niealimentacja wymaga wsparcia adwokata. Taką pomoc otrzymasz w naszej kancelarii Haber&Haber.


Niealimentacja — kiedy następuje przedawnienie?


Jak wiesz, w Polsce wiele konsekwencji rodzi niealimentacja. Przedawnienie wobec takiej sprawy ma miejsce zgodnie z art. 137 § 1 k.r.o. z upływem trzech lat od momentu powstania obowiązku alimentacyjnego.

 

Warto mieć świadomość, że przedawnienie nie jest równoznaczne z unieważnieniem. W praktyce istnieje możliwość legalnego uchylenia się od obowiązku spłacenia roszczenia po upływie określonego czasu. Gdy nastąpi przedawnienie długu, wierzyciel nie może egzekwować spłaty. Zadłużenie jest jednak zobowiązaniem naturalnym, które wywołuje negatywne konsekwencje. W przypadku długu alimentacyjnego konieczne jest jednak podniesienie zarzutu przedawnienia przed sądem. W takich sprawach również służmy pomocą w naszej kancelarii. Skontaktowanie się z nami to krok do poprawy własnej sytuacji. Możesz uzyskać potrzebne informacje oraz razem zaplanować kroki działania, które pomogą Ci wyjść z problemu.

 

Podział majątku Adwokat Gdańsk

Sprawy karne adwokat

Dochodzenie roszczeń przeciwko GetBack oraz Idea Bank

Rozwody gdańsk prawnik rozwodowy

Mediacje rodzinne Gdańsk

Sprawy cywilne Gdańsk adwokat od spraw cywilnych

Sprawy rodzinne Gdańsk

Doradztwo biznesowe

Sprawy odszkodowawcze Gdańsk

Prawo mody

Adwokat spadki Gdańsk, adwokat od spraw spadkowych

Kredyty CHF kredyt we frankach Kancelaria

Sprawy gospodarcze Gdańsk

Mediacje gospodarcze, rodzinne i cywilne

Adwokat sprawy samochodowe

Doradztwo prawne Fotowoltaika

SDE | Dozór elektroniczny

ENA | Europejski nakaz aresztowania

Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.