Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk

Sprawy karne adwokat

Adwokat w Gdańsku — sprawy karne to nasza specjalność

Trudno przewidzieć niektóre zdarzenia i okoliczności. Dlatego łatwo można znaleźć się w niekorzystnym położeniu, które kończy się sprawą karną. Niezależnie od tego, czy stoi się po stronie oskarżonego, czy też ofiary, trudno poradzić sobie samemu w takiej sytuacji. Prowadzenie sprawy karnej wymaga doświadczenie, znajomości prawa oraz umiejętności bycia o krok przed innymi. Jako Kancelaria, która pomogła już wielu osobom, doskonale zdajemy sobie sprawę, jak musi postępować adwokat, gdy sprawa karna dotknie któregoś z klientów. Specjalizujemy się w tej dziedzinie prawa, a perfekcyjna znajomość przepisów ułatwia nam znajdywanie rozwiązań oraz podsuwanie kroków działania. Naszym celem zawsze jest uniknięcie kary przez naszych klientów bądź maksymalne zminimalizowanie jej dotkliwości. Sprawy karne wymagają współpracy między adwokatami, prawnikami czy radcami prawnymi. Dlatego w nasz zespół tworzy każdy z tych specjalistów. 

 

Dlaczego każda sprawa karna wymaga pomocy adwokata?

Każda sprawa karna jest inna, ponieważ różni się sposobem postępowania, dowodami czy postawami osób w nie zamieszanych. Adwokat w sprawie może pełnić różne role. Przede wszystkim bierze czynny udział we wszelkich czynnościach, bez względu na to, czy występuje jako obrońca oskarżonego, czy może reprezentant. 

Nasz adwokat w Gdańsku sprawy karne traktuje priorytetowo. W ich przypadku kluczowe jest szybkie działanie. Co ważne, trudno obyć się w takich sytuacjach bez pomocy profesjonalisty. Powodów jest wiele, lecz te najbardziej rzutujące to m.in. brak znajomości praw oraz obowiązków osoby oskarżonej, nieznajomość procesów i czynności podejmowanych w przypadku spraw karnych, a także możliwości, jakie ma oskarżony lub reprezentant. Adwokat z naszej Kancelarii Haber & Haber potrafi szczegółowo wyjaśnić powyższe niewiadome, a także zapewnia wyłączność, gdy sytuacja tego wymaga. Doświadczona osoba jest w stanie zyskać, jak najkorzystniejsze orzeczenie.  

Z perspektywy Państwa interesów adwokat w postępowaniu karnym jest nie do przecenienia. Dlatego nasza kancelaria doradza i broni swoich klientów na sali rozpraw. Adwokat działa od chwili, gdy sprawa karna zostanie wszczęta, służąc radą w zakresie prawnym. Jednocześnie przygotowujemy linię obrony oraz pomagamy w gromadzeniu dowodów. Zapewniamy udział we wszystkich czynnościach z udziałem Klienta.

 

Sprawy karne — zakres działania kancelarii

Adwokat sprawy karne prowadzi z dwóch perspektyw — zajmujemy się bowiem tworzeniem linią obrony i wspieraniem oskarżonego, jak i występujemy po drugiej stronie, reprezentując interesy pokrzywdzonych w trakcie postępowania karnego, m.in. poprzez sporządzanie pisemnych zawiadomień, aktów oskarżenia, pozwów cywilnych, składanie wniosków dowodowych itd. Prowadzimy wiele spraw dotyczących produkcji, posiadania oraz obrotu nielegalnymi substancjami. Służmy pomocą przed sądem we wszystkich instancjach, a także w postępowaniach przed prokuraturą bądź policją. 

 

Sprawy karne nasza kancelaria traktuje bardzo kompleksowo. Staramy się działać tak, by wyeliminować wszelkie negatywne skutki, jakie pociąga za sobą udział w procesie karnym. Jednocześnie w swojej praktyce zawodowej występujemy w roli oskarżyciela posiłkowego, służymy w zakresie przestępstw przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu, przestępstw o charakterze seksualnym, przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami, przestępstw komunikacyjnych, błędów lekarskich, przestępstw skarbowych, oraz przestępstw o charakterze gospodarczych. Adwokat w Gdańsku sprawy karne przeprowadza z zaangażowaniem, a gdy sprawa tego wymaga, współpracuje z innymi specjalistami, zapewniając maksymalną poufność. 

 

Sprawy karne zmusza do poufności, zaangażowania oraz terminowości

Tok działań narzucają zawsze sprawy karne. Różnią się one wieloma kwestiami, lecz zawsze wymagają szybkiego działania oraz wiedzy i doświadczenia, by umiejętnie postępować i doprowadzić do jak najłagodniejszego wyroku lub jego uniknięcia. Jako doświadczona kancelaria mamy świadomość, jak należy postępować, by osiągnąć zamierzony skutek. Naszym klientom zapewniamy więc poufność, bez której prowadzenie sprawy karnej jest wręcz niemożliwe. Jednocześnie gwarantujemy terminowość działań, które w postępowaniach karnych są jeszcze ważniejsze niż w innych, gdyż łączą się z naprawdę dotkliwymi karami dla klientów. Stawką bardzo często jest wolność osoby oskarżonej. Przy tym wszystkim nie może zabraknąć zaangażowania w sprawę, która często wymaga wyłączności i obecności w kluczowych momentach. Wszystkie te kwestie dla naszej kancelarii są priorytetem. Dzięki temu możemy zapewnić Państwu wsparcie na odpowiednim poziomie. 

 

Adwokat w Gdańsku sprawy karne — pomoc dla Ciebie

Każdy nasz adwokat w Gdańsku sprawy karne traktuje z najwyższym priorytetem. Liczy się bowiem możliwie szybki kontakt osoby podejrzanej bądź rodziny. Szczególnie ważne jest włączenie się specjalisty do sprawy jeszcze przed przesłuchaniem przez Policję lub Prokuraturę. Nasz adwokat przygotowuje na wczesnym etapie linię obrony, co pozwala zyskać przewagę oraz daje szerszy zakres możliwości. Sprawa karna, która jest regulowana kodeksem karnym, karnoskarbowym oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomani, narzuca konieczność maksymalnego zaangażowania oraz dokładnego i skutecznego działania od początku.  

Gdy czeka Państwa sprawa karna, adwokat będzie osobą, która zbierze i przekaże wiedzę na temat praw i obowiązków, a także kroków postępowania. Ma to na celu zminimalizowanie sankcji i środków karnych i pozwala zminimalizować bolesność kary lub maksymalnie ją obniżyć. 

 

Profesjonalny adwokat w Gdańsku — sprawy karne i inne

Prowadzenie sprawy karnej to nasza główna działalność, lecz zajmujemy się także sporządzaniem apelacji od wyroków sądów rejonowych bądź okręgowych, kasacji do Sądu Najwyższego. Reprezentujemy także Państwa przed  Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Jednocześnie zajmujemy się sprawami wykroczeń. 


Każdy nasz adwokat w Gdańsku sprawy karne przeprowadza od początku do końca. Mogą liczyć Państwo na pomoc w przygotowaniu linii obrony, wsparcie podczas sprawy oraz pomoc we wszelkich innych krokach, które są konieczne w trakcie procesu.

 

Zobacz również:

Podział majątku

Sprawy karne adwokat

Dochodzenie roszczeń przeciwko GetBack oraz Idea Bank

Rozwody gdańsk prawnik rozwodowy

Mediacje rodzinne Gdańsk

Sprawy cywilne Gdańsk adwokat od spraw cywilnych

Sprawy rodzinne Gdańsk

Doradztwo biznesowe

Sprawy odszkodowawcze Gdańsk

Prawo mody

Adwokat spadki Gdańsk, adwokat od spraw spadkowych

Kredyty CHF kredyt we frankach Kancelaria

Sprawy gospodarcze Gdańsk

Mediacje gospodarcze, rodzinne i cywilne

Adwokat sprawy samochodowe

Doradztwo prawne Fotowoltaika

SDE | Dozór elektroniczny

ENA | Europejski nakaz aresztowania

Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.