Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk

Sprawy karne adwokat

Rozwody gdańsk prawnik rozwodowy

Sprawy cywilne Gdańsk adwokat od spraw cywilnych

Doradztwo biznesowe

Sprawy gospodarcze Gdańsk

Sprawy rodzinne Gdańsk

Mediacje gospodarcze, rodzinne i cywilne

Sprawy odszkodowawcze Gdańsk

Kredyty CHF kredyt we frankach Kancelaria

Dochodzenie roszczeń przeciwko GetBack oraz Idea Bank

Prawo mody Gdańsk

Sprawy karne adwokat

Kancelaria Adwokacka HABER & HABER główne zadanie jakie postawiła przed zespołem specjalizującym się w prawie karnym jest uniknięcie kary przez naszych Klientów lub zminimalizowanie jej dotkliwości.

 

Z punktu widzenia interesów naszych Klientów obecność obrońcy w postępowaniu karnym jest nie do przecenia. Z tego powodu bronimy i doradzamy naszym Klientom już od chwili wszczęcia postępowania, służąc radą odnośnie ich sytuacji prawnej, przygotowując linię obrony, doradzając w zgromadzeniu korzystnych dowodów.

 

Zapewniamy udział we wszystkich czynnościach z udziałem Klienta.

 

W przypadku zatrzymania jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę.

Reprezentujemy również interesy pokrzywdzonych w toku postępowania karnego, w tym sporządzenie pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia, pozwów cywilnych, składanie wniosków dowodowych oraz środków zaskarżenia od niekorzystnych dla stron rozstrzygnięć merytorycznych kończących postępowanie.

 

Zespół Kancelarii prowadzi liczne sprawy dotyczące przestępstw związanych produkcją, posiadaniem i obrotem nielegalnych substancji, broni oraz materiałów wybuchowych, jazdy pod wpływem alkoholu, przestępstw przeciwko mieniu.

 

Bronimy i doradzamy naszym Klientom na wszystkich etapach postępowania karnego tak, aby zażegnać ryzyko kary, lub zminimalizować jej dotkliwość. W postępowaniu przygotowawczym pomoc adwokata polega na udzieleniu wyczerpującej W postępowaniu sądowym ustosunkujemy się do aktu oskarżenia, przygotujemy Cię do sprawy i wystąpienia przed sądem, zapewnimy reprezentację przed sądem oraz merytoryczną obronę w oparciu o przygotowaną wcześniej, optymalną linię obrony. A w postępowaniu wykonawczym czynności adwokata pozwolą ustosunkować się do sytuacji prawnej skazanego i podjąć starania np. o odroczenie kary, przerwę w jej wykonywaniu lub przedterminowe warunkowe zwolnienie.

 

Kancelaria Adwokacka HABER & HABER służy pomocą zarówno przed sądem we wszystkich instancjach jak i na etapie postępowania toczącego się przed prokuraturą lub policją (postępowanie przygotowawcze), a także jeszcze przed wszczęciem jakiekolwiek oficjalnego postępowania. Naszym celem jest ograniczenie lub jeżeli to możliwie wyeliminowanie negatywnych skutków jakie pociąga za sobą udział w procesie karnym, po stronie oskarżonego bądź pokrzywdzonego.

 

Występujemy w roli obrońcy w przypadku, gdy zostali Państwo oskarżeni o popełnienie przestępstwa lub postawiono Państwu zarzuty w postępowaniu przygotowawczym. Występujmy także jako pełnomocnik osoby pokrzywdzonej – a więc tzw. oskarżyciel posiłkowy, reprezentując Państwa interesy w przypadku, gdy byliście Państwo ofiarą przestępstwa (również wypadku drogowego).

 

Służymy państwu pomocą w szczególności zakresie: przestępstw przeciwko, mieniu, zdrowiu i życiu, przestępstw o charakterze seksualnym, przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami, przestępstw komunikacyjnych, błędów lekarskich, przestępstw skarbowych, oraz przestępstw o charakterze gospodarczych.

 

Kancelaria Adwokacka sporządza apelacje od wyroków Sądów Rejonowych i Sądów Okręgowych, a także kasacje do Sądu Najwyższego, istnieje również możliwość reprezentacji przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

 

Kancelaria pomoże Państwu, także w sprawach o wykroczenia i w postępowaniu dla nieletnich.

Jesteś zainteresowany lub masz pytania? Chętnie Ci pomogę!

Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną jesteśmy dyspozycyjni w zakresie porad i pomocy prawnej również online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.