Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk

Kredyty CHF kredyt we frankach Kancelaria

Każda złotówka jest ważna. Biorąc kredyt we frankach szwajcarskich (CHF) mało kto przypuszczał, że ta waluta tak mocno wzrośnie. I nagle wielka oszczędność zamieniła się w ogromny problem.

 

Niestety Bankom jest to na rękę! Bezprawnie zawarte w umowie kredytowej klauzule walutowe doprowadziły do sytuacji, w której konsumenci wpłacają znacznie większe raty kredytu, a ich łączna kwota spłaty zadłużenia sięga 150%!

W 2019 roku wydarzyły się dwie rzeczy dające nadzieję kredytobiorcom w walucie CHF:

 • w dniu 4 lipca 2019 roku sejm uchwalił nowelizację ustawy kodeksu postępowania cywilnego zapewniającą wsparcie finansowe osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji finansowej na skutek obiektywnych okoliczności, w której wskazuje m.in.: „Powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda”.
 • w dniu 3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał pierwszy korzystny dla kredytobiorców wyrok.

 

Co to oznacza? Każdy Frankowicz będzie mógł wnieść pozew przeciwko Bankowi do sądu ze swojej najbliższej okolicy i domagać się:

 • Unieważnienia umowy kredytowej zawieranej w walucie CHF w całości lub w części
 • Przewalutowania kredytu do PLN (według stawki LIBOR)
 • Nowego harmonogramu spłat kredytu
 • Zmniejszenia raty kredytu
 • Usunięcia klauzul kursowych dotyczących walut z umowy w całości
 • Zwrotu 30% nadpłaconych rat kredytu od Banku
 • Zmniejszenia o 50% salda kredytu do kwoty w PLN
 • Przerwania procesu przedawnienia na dochodzenie roszczeń w zakresie nadpłaconych rat
 • Wykreślenia hipoteki z nieruchomości.

 

Każdy kredytobiorca będzie indywidualnie rozpatrywany przez sąd, a decyzja ostateczna zostanie podjęta w oparciu o analizę dowodów dotyczących wyłącznie jego umowy, dlatego konsumentom kredytów CHF zalecamy skorzystanie z usług profesjonalisty. Prawnik nie tylko będzie reprezentował Klienta w sądzie, ale również wytłumaczy złożoność sprawy i doradzi kierunek dalszych kroków.


Nasza kancelaria prawna podejmuje się spraw Frankowiczów na terenie całego kraju. Prowadzimy kompleksowe działania mające na celu uzyskanie jak najkorzystniejszego wyroku dla naszego Klienta.

 

Oferta kancelarii obejmuje:

 • analizę umowy kredytowej pod kątem bezprawnych zapisów (klauzul abuzywnych)
 • wyliczenie nadpłaconych rat kredytu
 • przedstawienie Klientom możliwości zmniejszenia salda kredytu
 • ustalenie zwrotu nadpłaconych rat kredytu
 • unieważnienie umowy kredytowej
 • wykreślenie hipoteki.

Zobacz również: 

Podział majątku

Sprawy karne adwokat

Dochodzenie roszczeń przeciwko GetBack oraz Idea Bank

Rozwody gdańsk prawnik rozwodowy

Mediacje rodzinne Gdańsk

Sprawy cywilne Gdańsk adwokat od spraw cywilnych

Sprawy rodzinne Gdańsk

Doradztwo biznesowe

Sprawy odszkodowawcze Gdańsk

Prawo mody

Adwokat spadki Gdańsk, adwokat od spraw spadkowych

Kredyty CHF kredyt we frankach Kancelaria

Sprawy gospodarcze Gdańsk

Mediacje gospodarcze, rodzinne i cywilne

Adwokat sprawy samochodowe

Doradztwo prawne Fotowoltaika

SDE | Dozór elektroniczny

ENA | Europejski nakaz aresztowania

Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.