Logo

Sprawy karne

Sprawy cywilne

Doradztwo biznesowe

Sprawy gospodarcze

Sprawy rodzinne i spadkowe

Mediacje gospodarcze, rodzinne i cywilne

Sprawy odszkodowawcze

Kredyty w CHF

Dochodzenie roszczeń przeciwko GetBack oraz Idea Bank

Mediacje gospodarcze, rodzinne i cywilne

Rozwiązywanie sporów prawnych na drodze sądowej to nie jedyna możliwość. W sytuacji konfliktowej pomiędzy małżonkami czy współpracownikami można także podjąć próbę załagodzenia sporu z pomocą adwokata czy radcy prawnego. Taka metoda może doprowadzić do zgody w krótszym czasie niż ma to miejsce w przypadku postępowania sądowego. Jeśli w sytuacji spornej najistotniejsze jest dla Państwa znalezienie rozwiązania i wypracowanie obopólnej zgody, to mediacje gospodarcze, rodzinne i cywilne mogą okazać się pomocne. Jeśli przebiegną pomyślnie, to można także uniknąć procesu sądowego z orzekaniem o winie jednej strony konfliktu i przesłuchiwaniem poszczególnych osób.

 

Nasi adwokaci i radcowie prawni świadczą pomoc w sprawach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych i głównym celem ich pracy jest opracowanie treści ugody wspólnie z Państwem.

 

Mediacje rodzinne

 

Nasza kancelaria adwokacka udziela porad w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. W przypadku sporu pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi lub krewnymi służymy pomocą w próbie jego rozwiązania. Jeśli żadna ze stron nie chce skierować sprawy do sądu, to można zgłosić się z taką sprawą do nas. Nasza kancelaria bierze udział w mediacjach rodzinnych i do naszych głównych zadań w tym zakresie należy opracowanie treści ugody. Adwokat lub radca prawny zadaje obu stronom pytania, słucha wypowiedzi obu stron, analizuje dokumentację i dąży do znalezienia rozwiązania konfliktu, a następnie opracowuje treść ugody.

 

Mediacje cywilne

 

W sporach wynikających z naruszenia zapisów znajdujących się w Kodeksie prawa cywilnego także często stosuje się mediacje. Do prawa cywilnego należy m.in. prawo majątkowe, prawo rzeczowe i prawo spadkowe. Wiele spraw dotyczy nierównego podziału dóbr materialnych, nieruchomości czy spadku. Nie trzeba koniecznie występować w tej sprawie do sądu. Prawnik z naszej kancelarii może pomóc w dojściu do porozumienia zupełnie bez udziału organu państwowego lub już po wszczęciu postępowania. Z wyłącznym udziałem adwokata i obu stron dąży się do osiągnięcia konsensusu i do opracowania treści ugody.

 

Mediacje gospodarcze

 

Pomiędzy przedsiębiorcami może pojawić się konflikt, który uniemożliwia dalszą współpracę. Aby uniknąć długiego procesu sądowego i dążyć do złagodzenia sporu gospodarczego w inny sposób, można wziąć pod uwagę rozmowę z udziałem adwokata bez świadków i poza sądem. Nasi prawnicy wspólnie z Państwem opracują treść ugody gospodarczej, a następnie skierują ją do sądu.

Jesteś zainteresowany lub masz pytania? Chętnie Ci pomogę!

Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną jesteśmy dyspozycyjni w zakresie porad i pomocy prawnej również online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.