Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk

Mediacje gospodarcze, rodzinne i cywilne

Rozwiązywanie sporów prawnych na drodze sądowej to nie jedyna możliwość. W sytuacji konfliktowej pomiędzy małżonkami czy współpracownikami można także podjąć próbę załagodzenia sporu z pomocą adwokata czy radcy prawnego. Taka metoda może doprowadzić do zgody w krótszym czasie niż ma to miejsce w przypadku postępowania sądowego. Jeśli w sytuacji spornej najistotniejsze jest dla Państwa znalezienie rozwiązania i wypracowanie obopólnej zgody, to mediacje gospodarcze, rodzinne i cywilne mogą okazać się pomocne. Jeśli przebiegną pomyślnie, to można także uniknąć procesu sądowego z orzekaniem o winie jednej strony konfliktu i przesłuchiwaniem poszczególnych osób.

 

Nasi adwokaci i radcowie prawni świadczą pomoc w sprawach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych i głównym celem ich pracy jest opracowanie treści ugody wspólnie z Państwem.

 

Mediacje rodzinne

 

Nasza kancelaria adwokacka udziela porad w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. W przypadku sporu pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi lub krewnymi służymy pomocą w próbie jego rozwiązania. Jeśli żadna ze stron nie chce skierować sprawy do sądu, to można zgłosić się z taką sprawą do nas. Nasza kancelaria bierze udział w mediacjach rodzinnych i do naszych głównych zadań w tym zakresie należy opracowanie treści ugody. Adwokat lub radca prawny zadaje obu stronom pytania, słucha wypowiedzi obu stron, analizuje dokumentację i dąży do znalezienia rozwiązania konfliktu, a następnie opracowuje treść ugody.

 

Mediacje cywilne

 

W sporach wynikających z naruszenia zapisów znajdujących się w Kodeksie prawa cywilnego także często stosuje się mediacje. Do prawa cywilnego należy m.in. prawo majątkowe, prawo rzeczowe i prawo spadkowe. Wiele spraw dotyczy nierównego podziału dóbr materialnych, nieruchomości czy spadku. Nie trzeba koniecznie występować w tej sprawie do sądu. Prawnik z naszej kancelarii może pomóc w dojściu do porozumienia zupełnie bez udziału organu państwowego lub już po wszczęciu postępowania. Z wyłącznym udziałem adwokata i obu stron dąży się do osiągnięcia konsensusu i do opracowania treści ugody.

 

Mediacje gospodarcze

 

Pomiędzy przedsiębiorcami może pojawić się konflikt, który uniemożliwia dalszą współpracę. Aby uniknąć długiego procesu sądowego i dążyć do złagodzenia sporu gospodarczego w inny sposób, można wziąć pod uwagę rozmowę z udziałem adwokata bez świadków i poza sądem. Nasi prawnicy wspólnie z Państwem opracują treść ugody gospodarczej, a następnie skierują ją do sądu.

Podział majątku Adwokat Gdańsk

Sprawy karne adwokat

Dochodzenie roszczeń przeciwko GetBack oraz Idea Bank

Rozwody gdańsk prawnik rozwodowy

Mediacje rodzinne Gdańsk

Sprawy cywilne Gdańsk adwokat od spraw cywilnych

Sprawy rodzinne Gdańsk

Doradztwo biznesowe

Sprawy odszkodowawcze Gdańsk

Prawo mody

Adwokat spadki Gdańsk, adwokat od spraw spadkowych

Kredyty CHF kredyt we frankach Kancelaria

Sprawy gospodarcze Gdańsk

Mediacje gospodarcze, rodzinne i cywilne

Adwokat sprawy samochodowe

Doradztwo prawne Fotowoltaika

SDE | Dozór elektroniczny

ENA | Europejski nakaz aresztowania

Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.