Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk
Blog

Co grozi za pobicie, a co za same groźby pobicia?

Pobicie traktowane jest jak przestępstwo przeciwko zdrowiu człowieka. Sprawca może zostać ukarany nałożeniem grzywny. Czasami sąd decyduje o ograniczeniu, a nawet pozbawieniu wolności takiej osoby. Warto pamiętać, że również grożenie pobiciem jest przestępstwem. W obu przypadkach wymiar kary zależy od okoliczności sprawy, stopnia szkodliwości czynu oraz wcześniejszego postępowania sprawcy.

 

Spis treści:

 

 

Definicja pobicia

 

Według polskiego prawa pobicie może obejmować takie działania jak uderzenia, kopnięcia, szarpanie, popychanie, rzucanie przedmiotami i zadawanie obrażeń. Zawarta w polskim prawie definicja dotyczy naruszenia integralności cielesnej lub zdrowia drugiej osoby poprzez zastosowanie przemocy fizycznej. Pobicie, kodeks karny reguluje. Przestępstwo może być ścigane z oskarżenia publicznego (czyli na wniosek organów ścigania) lub prywatnego (wskutek złożenia zawiadomienia przez poszkodowanego). Wyrok za pobicie zależy od konkretnych okoliczności sprawy oraz stopnia szkodliwości czynu. Czasami jest to związane z pozbawieniem poszkodowanego wolności, zdarza się jednak również, że ofierze przyznaje się odszkodowanie za pobicie.

 

Co grozi za pobicie?

 

Wiele osób zastanawia się, co grozi za pobicie. W zależności od okoliczności sprawy i stopnia szkodliwości czynu sąd może wymierzyć różne kary za pobicie. W przypadku, gdy uszczerbek na zdrowiu jest niewielki, sprawca może zostać skazany na karę grzywny, której wysokość często dostosowywana jest do jego sytuacji finansowej. Osoba zaatakowana może uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu po pobiciu. Dotkliwe obrażenia znacząco obniżają jakość życia, więc sąd może uznać takie roszczenie za uzasadnione. Warto mieć świadomość, jak starać się o odszkodowanie po pobiciu. Dzięki temu można uzyskać zadowalające rezultaty. Gdańska kancelaria adwokacka pomoże Ci pozyskać należne środki.

 

Kara za pobicie może obejmować ograniczenie wolności. Czasami wiąże się to z obowiązkiem wykonywania prac społecznych lub zakazem przebywania w określonych miejscach. W najbardziej poważnych przypadkach sprawca może zostać skazany na karę pozbawienia wolności. Jeśli zastanawiasz się, ile grozi za pobicie, musisz wiedzieć, że odpowiedź nie jest jednoznaczna. W zależności od okoliczności sprawy pobyt w więzieniu może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. W przypadku, gdy dojdzie do pobicia ze skutkiem śmiertelnym, możliwe jest wymierzenie kary 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocia. Niezależnie od sytuacji adwokat w sprawach karnych może pomóc rozwiązać wszystkie problemy.

 

Jaka kara grozi za pobicie z lekkim uszczerbkiem na zdrowiu (poniżej 7 dni)?

 

Warto mieć świadomość, co grozi za lekkie pobicie. Jeśli popełnienie takiego czynu, skutkuje niewielkim uszczerbkiem na zdrowiu (czyli obrażeniami ciała, które nie wymagają hospitalizacji i trwają do 7 dni) sąd najczęściej decyduje o grzywnie lub karze ograniczenia wolności do 2 lat. Kwestię tę reguluje art. 158 § 1 Kodeksu karnego. Ostateczne brzmienie wyroku zależy od sądu, który musi uwzględnić wszystkie okoliczności sprawy. Znaczenie ma stopień winy sprawcy, okoliczności popełnienia czynu oraz skutki odniesione przez poszkodowanego. Kara za pobicie poniżej 7 dni jest przeważnie stosunkowo łagodna.

 

Jaka kara grozi za pobicie z uszczerbkiem na zdrowiu powyżej 7 dni?

 

Kara za pobicia powyżej 7 dni jest znacznie bardziej surowa. W przypadku, gdy uszczerbek na zdrowiu utrzymuje się ponad tydzień lub, gdy pobitego dotykają cięższe obrażenia ciała, polskie prawo przewiduje poważniejsze konsekwencje. Za tego rodzaju przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności, która zgodnie z art. 156 Kodeksu karnego może zostać wymierzona na okres do 3 lat. Powyższa kara dotyczy sytuacji, w których uszczerbek na zdrowiu trwa dłużej, niż 7 dni, ale nie jest to obrażenie ciężkie naruszające narządy wewnętrzne, czy zagrażające życiu. W przypadku pobicia, które skutkuje poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią kara może być znacznie surowsza.

 

Kary dla nieletnich za pobicia — jakie są przewidziane?

 

Wiele osób zastanawia się, jaka jest kara za pobicie, jeśli takie przestępstwo zostanie popełnione przez małoletniego. W polskim systemie prawnym kary dla nieletnich za pobicia oraz inne przestępstwa są zwykle niższe niż w przypadku osób dorosłych. Przeważnie mają one charakter wychowawczy i resocjalizacyjny. Osoby nieletnie poddawane są specjalnym procedurom sądowym. Dotyczą ich odrębne zasady postępowania.

 

Młodzi ludzie mogą zostać zamknięci w poprawczaku, w którym obowiązują indywidualne programy wychowawcze. W niektórych przypadkach sąd może zalecić udział w terapii. Dzięki takim aktywnościom znacząco spada ryzyko popełnienia przestępstwa w przyszłości. Sąd może również zadecydować o wychowawczym nadzorze sądowym, który polega na kontrolowaniu postępowania i sytuacji życiowej nieletniego. Młodzi sprawcy pobicia są także często zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej ofierze na zasadach określonych przez sąd.

 

Czy jest przewidziana kara za podżeganie do pobicia?

 

Art. 16 Kodeksu karnego precyzuje, że za podżeganie do popełnienia przestępstwa grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Rodzaj i wielkość kary zależy od wielu czynników. Istotny jest na przykład stopień zaangażowania osoby podżegającej. Musi również zostać przeprowadzone dochodzenie, czy faktycznie doszło do popełnienia przestępstwa. Pod uwagę bierze się także inne okoliczności sprawy. Podżeganie do pobicia jest traktowane poważnie, ponieważ może prowadzić do poważnych konsekwencji oraz naruszać podstawowe zasady współżycia społecznego.

 

Konsekwencje przewidziane przez Kodeks karny za groźby pobicia

 

Wiele osób zastanawia się, co grozi za groźby pobicia. Jest to sytuacja, w której sprawca zapowiada podjęcie przemocowych działań przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności ofiary. Zgodnie z art. 190 Kodeksu karnego, za popełnienie takiego przestępstwa można zostać ukaranym pozbawieniem wolności do lat 3. Kara za podżeganie do pobicia ma stanowić zabezpieczenie przed podejmowaniem takich działań.

 

Nie tylko groźby pobicia, Kodeks karny reguluje. Warto mieć świadomość, że osoba, wobec której stosowane są groźby karalne, może skorzystać z takich środków ochrony, jak wniesienie sprawy cywilnej o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. W każdym przypadku warto skorzystać z pomocy dobrze wykształconego prawnika. Przedstawiciele organów ścigania również chętnie udzielają wsparcia w trudnych sytuacjach, jeśli więc boisz się o swoje bezpieczeństwo, możesz się zwrócić na policję.

Wstecz
Co grozi za pobicie, a co za same groźby pobicia? Adwokat Gdańsk
Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.