Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk

ENA | Europejski nakaz aresztowania

Europejski Nakaz Aresztowania jest instrumentem prawnym umożliwiającym szybkie i skuteczne ściganie przestępców na terenie Unii Europejskiej. Jego zastosowanie eliminuje potrzebę ekstradycji między państwami członkowskimi, co przyspiesza proces transportu osoby podejrzanej lub skazanej do kraju, który wydał nakaz. Regulacja ta została wprowadzona w 2004 roku.

 

Ena — co to jest?

 

Sprawy karne wymagają niekiedy zastosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania. Dzięki uproszczeniu procedur ekstradycji ściganie przestępców na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej jest znacznie prostsze. Państwa członkowskie przyjęły wspólne definicje przestępstw objętych ENA. Decyzja o aresztowaniu podejrzanego lub skazanego jest podejmowana bezpośrednio przez władze wykonawcze państwa wystawiającego nakaz. ENA opiera się na zasadzie wzajemnego uznawania decyzji sądowych.

 

Państwo, które otrzymuje Europejski Nakaz Aresztowania, zobowiązane jest do uznania go i podjęcia działań w celu aresztowania i przekazania osoby objętej nakazem. ENA ogranicza możliwość odmowy ekstradycji w przypadku poważnych przestępstw, takich jak terroryzm czy przestępstwa przeciwko pokojowi, a także przestępstwa o wartości karno-skarbowej powyżej pewnej kwoty. ENA uwzględnia prawo do obrony, co oznacza, że każda osoba objęta nakazem ma prawo do uzyskania skutecznej pomocy prawnej.

 

Europejski nakaz aresztowania — kiedy może zostać zastosowany?

 

Europejski Nakaz Aresztowania może zostać zastosowany w przypadku przestępstw, za które grozi co najmniej 12 miesięcy pozbawienia wolności. Oznacza to, że można z niego skorzystać w wielu różnych sytuacjach. W przeciwieństwie do tradycyjnych procedur ekstradycyjnych nie trzeba sprawdzać, czy przestępstwo, za które osoba jest ścigana, stoi w sprzeczności z prawem obowiązującym w obu państwach. W niektórych przypadkach, takich jak przestępstwa o charakterze politycznym, państwo członkowskie może odmówić stosowania ENA. Jednakże, dla wielu kategorii przestępstw, takich jak terroryzm czy przestępstwa o charakterze rasistowskim, odmowa ekstradycji jest ograniczona.

 

Europejski list gończy — w jaki sposób jest stosowany?

 

Prokurator lub sąd w jednym z państw członkowskich UE, które poszukuje przestępcy, wydaje Europejski List Gończy. Zawiera on informacje dotyczące przedstawionych zarzutów, rodzaju przestępstwa, a także tożsamości poszukiwanej osoby. Po wydaniu Listu Gończego, państwo, które poszukuje przestępcy, przekazuje go do kraju, w którym podejrzany przebywa lub podejmuje próby ukrywania się. Władze państwa wykonawczego podejmują kroki w celu zatrzymania osoby poszukiwanej na podstawie ENA.

 

Następnie rozpoczyna się postępowanie sądowe mające na celu ustalenie, czy podejrzany może być przekazany do państwa wystawiającego ENA. Proces przekazywania opiera się na zasadzie wzajemnego uznawania, co oznacza, że państwa członkowskie zaakceptowały pewne standardy proceduralne i prawa, które umożliwiają skrócenie przebiegu ekstradycji. Jeśli sąd uzna, że warunki są spełnione, podejrzany może zostać przekazany do państwa wystawiającego ENA w celu pociągnięcia go do odpowiedzialności prawnej.

 

Międzynarodowy nakaz aresztowania — jakich dotyczy przestępstw?

 

Zakres stosowania tej procedury obejmuje zazwyczaj poważne przestępstwa. Mogą to być na przykład działania o charakterze terrorystycznym, które stanowią wyjątkowo drastyczne naruszanie porządku publicznego. Wśród takich aktywności znajduje się planowanie, finansowanie lub przeprowadzanie ataków terrorystycznych. Międzynarodowy Nakaz Aresztowania obejmuje również często akty związane z przestępczością zorganizowaną, na przykład handlem ludźmi, bronią, przemytem narkotyków czy praniem brudnych pieniędzy. Przestępstwa o charakterze gospodarczym i seksualnym często stanowią podstawę do wydania międzynarodowego nakazu aresztowania. Ludobójstwo, zbrodnie wojenne mogą być przedmiotem współpracy organów ścigania kilku państw.

 

Nakaz aresztowania w Polsce

 

Sąd lub prokurator może wydać nakaz aresztowania w Polsce w sytuacji, gdy zachodzi obawa, że podejrzany może uciec, utrudniać postępowanie karne albo powtórzyć przestępstwo. Przebieg tej procedury regulowany jest przez kodeks postępowania karnego. W polskim systemie prawnym istnieją różne rodzaje aresztowania, które stosuje się w zależności od konkretnej sytuacji.

 

Osoba zatrzymana na podstawie nakazu aresztowania ma prawo do obrony. Musi być niezwłocznie poinformowana o zarzutach. Może złożyć wyjaśnienia oraz skorzystać z pomocy prawnika. Zarządzenie aresztowania jest poddawane kontroli sądowej. Sąd musi w ciągu 48 godzin od momentu zatrzymania podjąć decyzję co do zastosowania środka zapobiegawczego. Aresztowanie tymczasowe nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W pewnych okolicznościach istnieje możliwość przedłużenia tego terminu. Należy podkreślić, że aresztowanie w Polsce, podobnie jak w innych krajach, powinno być proporcjonalne do zaistniałego zagrożenia, a także zawsze uwzględniać godność osoby zatrzymanej.

Podział majątku

Sprawy karne adwokat

Dochodzenie roszczeń przeciwko GetBack oraz Idea Bank

Rozwody gdańsk prawnik rozwodowy

Mediacje rodzinne Gdańsk

Sprawy cywilne Gdańsk adwokat od spraw cywilnych

Sprawy rodzinne Gdańsk

Doradztwo biznesowe

Sprawy odszkodowawcze Gdańsk

Prawo mody

Adwokat spadki Gdańsk, adwokat od spraw spadkowych

Kredyty CHF kredyt we frankach Kancelaria

Sprawy gospodarcze Gdańsk

Mediacje gospodarcze, rodzinne i cywilne

Adwokat sprawy samochodowe

Doradztwo prawne Fotowoltaika

SDE | Dozór elektroniczny

ENA | Europejski nakaz aresztowania

Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.