Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk
Blog

Gdzie zgłosić znęcanie się nad dzieckiem?

Dziecko to bezbronna istota, do pewnego wieku całkowicie zależna od dorosłych. Jego dobrostan i rozwój zależą od otoczenia pełnego miłości, bezpieczeństwa i wsparcia. Niestety, zdarzają się sytuacje, w których dzieci stają się ofiarami przemocy (psychicznej i fizycznej). Znęcanie się nad dzieckiem to problem, który wymaga natychmiastowej reakcji i zgłoszenia odpowiednim służbom. W poniższym artykule omówimy, czym jest znęcanie się nad dzieckiem, jak je rozpoznać, a także gdzie można je anonimowo zgłosić.

 

Spis treści:

 

Znęcanie się nad dzieckiem — definicja prawna


Znęcanie się nad dzieckiem w polskim prawie jest traktowane bardzo poważnie, a przepisy jasno określają, jakie działania uznaje się za przestępstwo. W kodeksie karnym przemoc wobec dzieci jest szczególnie piętnowana, a sprawcy mogą liczyć się z surowymi karami. Art. 207 § 1 Kodeksu karnego stanowi, że „kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą, lub inną osobą pozostającą w stałym, lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. To pokazuje, jak poważnie traktowane są takie przestępstwa i jak istotna jest ochrona dzieci przed przemocą.


Prawo polskie obejmuje również regulacje dotyczące obowiązku informowania odpowiednich służb o zauważonych przypadkach przemocy wobec dzieci. Osoby, które mają wiedzę o przestępstwach tego rodzaju, są zobligowane do zgłaszania ich organom ścigania. Zaniedbanie tego obowiązku może skutkować odpowiedzialnością karną — pozbawienia wolności nawet do 3 lat. Dzięki temu systemowi prawnemu możliwe jest szybsze reagowanie na przypadki przemocy oraz zapewnienie dzieciom odpowiedniej ochrony i wsparcia.

 

Znęcanie się psychiczne nad dzieckiem


Znęcanie się psychiczne nad dzieckiem jest równie niszczące jak przemoc fizyczna, choć trudniej je zauważyć i udowodnić. Psychiczne znęcanie się może przybierać różne formy, w tym wyśmiewanie, poniżanie, zastraszanie, izolowanie od rówieśników czy ignorowanie potrzeb emocjonalnych dziecka. Te działania prowadzą do trwałych uszczerbków na zdrowiu psychicznym, wpływając negatywnie na rozwój emocjonalny, społeczny oraz zdolność do budowania relacji w przyszłości. Dzieci, które doświadczają przemocy psychicznej, mogą mieć trudności z zaufaniem innym, niską samoocenę oraz tendencje do zachowań autodestrukcyjnych.


W wielu przypadkach znęcanie się psychiczne nad dzieckiem jest trudniejsze do zidentyfikowania, ponieważ nie pozostawia widocznych śladów. Dzieci często nie są świadome, że są ofiarami przemocy psychicznej, a ich cierpienie może być mylnie interpretowane jako problemy wychowawcze. Właśnie dlatego ważne jest, aby nauczyciele, opiekunowie i inne osoby z otoczenia dziecka były wyczulone na zmiany w zachowaniu, takie jak wycofanie się, lęki, problemy ze snem czy apetytem. Wczesna interwencja i wsparcie psychologiczne mogą znacząco poprawić sytuację dziecka i zapobiec długotrwałym negatywnym skutkom.

 

Po czym poznać, że dziecko doznaje krzywdy


Rozpoznanie, że dziecko jest ofiarą znęcania się nad dziećmi, wymaga szczególnej uwagi i wrażliwości. Jednym z pierwszych sygnałów mogą być zmiany w zachowaniu dziecka, takie jak wycofanie się z życia społecznego, nagłe napady złości, płaczliwość, trudności z koncentracją czy problemy ze snem. Dziecko może także unikać kontaktu z określonymi osobami, wykazywać lęk przed powrotem do domu, a jego osiągnięcia szkolne mogą nagle ulec pogorszeniu. Te objawy często świadczą o tym, że dziecko doświadcza przemocy lub zaniedbania.


Fizyczne oznaki przemocy mogą obejmować siniaki, zadrapania, oparzenia lub inne obrażenia, które nie mają logicznego wytłumaczenia. Ważne jest, aby zwracać uwagę na powtarzające się urazy w różnych stadiach gojenia, co może wskazywać na chroniczne znęcanie się nad dzieckiem. W przypadku przemocy psychicznej, symptomy mogą być bardziej subtelne, ale równie alarmujące, takie jak bóle głowy, brzucha, tiki nerwowe, zaburzenia lękowe czy depresja. Dzieci mogą również zdradzać objawy traumy, takie jak koszmary nocne czy flashbacki.


Dzieci, które doznają krzywdy, często próbują ukryć swoje cierpienie z obawy przed konsekwencjami, w tym przed pogorszeniem sytuacji domowej czy dodatkowymi represjami ze strony sprawcy. Dlatego też mogą one próbować ukryć urazy fizyczne, nosząc ubrania zasłaniające siniaki czy inne obrażenia, nawet przy wysokich temperaturach. Ponadto, mogą unikać sytuacji, które wymagają zmiany odzieży w obecności innych, takich jak lekcje wychowania fizycznego. Właśnie dlatego, osoby z otoczenia dziecka – nauczyciele, opiekunowie, sąsiedzi – powinny być szczególnie wyczulone na takie sygnały.


Warto także zwrócić uwagę na relacje dziecka z rówieśnikami i dorosłymi. Dzieci doznające przemocy mogą wykazywać trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi dziećmi, mogą być bardziej wycofane lub przeciwnie – agresywne wobec rówieśników. Mogą także wykazywać nieufność wobec dorosłych, w tym nauczycieli i opiekunów. Z drugiej strony, dzieci mogą starać się nadmiernie zadowalać dorosłych, w obawie przed konsekwencjami niezadowolenia. Wszystkie te zmiany w zachowaniu powinny być sygnałem do podjęcia działań, mających na celu zbadanie sytuacji dziecka i zapewnienie mu odpowiedniej pomocy oraz wsparcia.

 

Gdzie anonimowo zgłosić znęcanie się nad dzieckiem<


W przypadku podejrzenia znęcania się nad dzieckiem, kluczowe jest natychmiastowe działanie i zgłoszenie sprawy odpowiednim służbom. Aby chronić osoby zgłaszające i zachęcić do działania bez obaw o konsekwencje, prawodawca przewidział możliwość zgłoszeń anonimowych. Policja oraz prokuratura to instytucje, które powinny być informowane w pierwszej kolejności. Można to zrobić poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny, wizytę w komisariacie lub za pośrednictwem specjalnych infolinii.


Innym miejscem, gdzie można anonimowo zgłosić przypadki znęcania się nad dzieckiem, są lokalne ośrodki pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe, takie jak Fundacja Dzieci Niczyje czy Fundacja Mama i Tata. Te instytucje nie tylko przyjmują zgłoszenia, ale również oferują wsparcie psychologiczne i prawne dla ofiar oraz ich rodzin. Działają również Telefony Zaufania, takie jak Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (116 111) oraz Telefon Zaufania dla Dorosłych w sprawie dzieci (800 100 100), gdzie można uzyskać natychmiastową pomoc i poradę, co robić w sytuacji podejrzenia przemocy. W sprawie przemocy można także skontaktować się z prawnikiem (sprawdź: Adwokat rodzinny Gdańsk). Ważne jest, aby każde zgłoszenie traktować poważnie, ponieważ może ono uratować życie i zdrowie dziecka, a także zapewnić mu bezpieczne środowisko do dalszego rozwoju.

Wstecz
Gdzie zgłosić znęcanie się nad dzieckiem? Adwokat Gdańsk
Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.