Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk
Blog

Groźba karalna — czy zastraszanie jest karalne?

Ludzie mają to do siebie, że czasem za dużo mówią. Niestety, niektóre z tych wypowiedzi mogą przybrać formę groźby karalnej, co niesie za sobą poważne konsekwencje prawne. Groźby karalne stanowią bowiem poważne naruszenie prawa, a ich celem jest zastraszenie i wywarcie wpływu na drugą osobę. 

 

Spis treści:

 


Gdy stajemy się ofiarą takich działań, warto znać przepisy dotyczące tego przestępstwa oraz wiedzieć, jak reagować. A tego dowiesz się z naszego artykułu.

 

Groźba karalna — definicja


Groźby karalne są szczególnie niebezpieczne, gdyż często prowadzą do eskalacji konfliktu i mogą skutkować rzeczywistymi aktami przemocy. W prawie karnym definicja groźby karalnej obejmuje różne formy gróźb, w tym groźby pozbawienia życia, uszkodzenia ciała, a także zniszczenia mienia. Najważniejszym elementem takich gróźb jest zamiar wywołania w ofierze uzasadnionej obawy jej spełnienia. Nie jest istotne, czy sprawca faktycznie zamierza zrealizować swoje groźby – wystarczy, że przekaże je na tyle skutecznie, iż ofiara w nie uwierzy.


Aby skutecznie ścigać sprawców groźby karalnej, organy ścigania muszą zebrać dowody potwierdzające to, że: 

 

  1. Groźba miała miejsce.
  2. Groźba miała charakter przestępstwa. 

 

Dowody te mogą obejmować zeznania świadków, nagrania audio i wideo, wiadomości tekstowe oraz inne dokumenty. W praktyce, każda sytuacja jest oceniana indywidualnie, a sądy biorą pod uwagę kontekst, w jakim groźba została wyrażona, oraz reakcję ofiary. To wszystko sprawia, że proces udowodnienia groźby karalnej może być skomplikowany i wymagać wsparcia prawnego.

 

Przykłady gróźb karalnych


Oto kilka przykładów groźby karalnej, które mogą być uznane za przestępstwo zgodnie z art. 190 Kodeksu karnego (KK):

  • Groźba pozbawienia życia: "Jeśli zrobisz to jeszcze raz, zabiję cię."
  • Groźba uszkodzenia ciała: "Złamię ci nogi, jeśli nie oddasz mi pieniędzy."
  • Groźba zniszczenia mienia: "Spalę twój dom, jeśli nie przestaniesz mnie denerwować."
  • Groźba wyrządzenia krzywdy bliskim: "Jeśli nie zrobisz, co mówię, skrzywdzę twoją rodzinę."
  • Groźba ujawnienia kompromitujących informacji: "Opublikuję twoje prywatne zdjęcia, jeśli mnie nie posłuchasz."
  • Groźba pobicia: "Jeśli jeszcze raz się tu pojawisz, znajdę cię i pobiję"
  • Groźba gwałtu: "I tak cię zgwałcę, jeśli nie dasz mi tego, czego chcę."
  • Groźba wyrządzenia krzywdy dziecku: "Skrzywdzę twoje dziecko, jeśli pójdziesz na policję."

Te przykłady groźby karalnej pokazują różne formy zastraszania, które mogą wywołać u ofiary uzasadnioną obawę o swoje bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo bliskich osób. Każdy z tych przypadków może być ścigany i karany zgodnie z przepisami prawa.

 

Co grozi za groźby karalne


Przepisy prawa jasno określają, co grozi za groźby karalne. W zależności od okoliczności sprawy, sąd może orzec karę pozbawienia wolności nawet do lat 3. Warto jednak pamiętać, że w przypadku, gdy groźby są kierowane wobec funkcjonariuszy publicznych, członków rodziny lub osób szczególnie chronionych, kara może być surowsza. Wymiar kary może również wzrosnąć, jeśli groźby karalne były częścią długotrwałego zastraszania lub prześladowania.


Dodatkowo, sprawca groźby karalnej może zostać zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody, w tym wypłaty odszkodowania dla ofiary. Odszkodowanie może obejmować zarówno straty materialne, jak i niematerialne, w tym cierpienie psychiczne czy utratę poczucia bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to, że osoba, która dopuściła się groźby karalnej, może ponieść zarówno konsekwencje karne, jak i finansowe, co dodatkowo podkreśla wagę tego przestępstwa.

 

Jak wygląda procedura zgłoszenia groźby na policję


Pierwszym krokiem w procedurze zgłoszenia groźby na policję jest udanie się na najbliższy komisariat lub skontaktowanie się z policją telefonicznie. W trakcie składania zawiadomienia należy dokładnie opisać sytuację, w której doszło do groźby, podać wszelkie znane informacje o sprawcy oraz przedstawić dowody potwierdzające zajście zdarzenia. Może to obejmować wiadomości tekstowe, nagrania rozmów, zdjęcia czy zeznania świadków. Policja ma obowiązek przyjąć zgłoszenie i rozpocząć wstępne dochodzenie.


Po złożeniu zawiadomienia, policja przeprowadza dochodzenie, które obejmuje przesłuchanie świadków, zbieranie dowodów i weryfikację okoliczności zdarzenia. Jeśli zebrane materiały potwierdzają, że doszło do groźby karalnej, sprawa jest przekazywana do prokuratury, która decyduje o wszczęciu postępowania karnego. W trakcie postępowania, ofiara może być poproszona o dodatkowe zeznania oraz współpracę z organami ścigania, aby zapewnić pełne wyjaśnienie sprawy i ukaranie sprawcy.

 

Co NIE jest groźbą karalną

 

Warto zwrócić uwagę na to, że nie każda nieprzyjemna lub agresywna wypowiedź spełnia kryteria groźby karalnej. Oznacza to, że wyrażanie frustracji w sposób, który nie zawiera konkretnych zapowiedzi popełnienia przestępstwa, nie jest uznawane za groźbę karalną. Kluczowym elementem jest tutaj realność zagrożenia oraz intencja wywołania strachu. W praktyce oznacza to, że sąd zawsze dokładnie przeanalizuje kontekst każdej wypowiedzi.


Dodatkowo, groźby, które nie są uzasadnione rzeczywistą możliwością ich spełnienia, również nie są traktowane jako groźby karalne. Przykładowo, jeśli ktoś w złości grozi czynem, który jest ewidentnie niemożliwy do zrealizowania, taka groźba nie wywoła uzasadnionej obawy i nie spełni kryteriów przestępstwa. 

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika


Korzystanie z pomocy doświadczonego prawnika w przypadku groźby karalnej jest niezwykle istotne. Przede wszystkim, adwokat od spraw karnych posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby skutecznie przeprowadzić klienta przez cały proces prawny. Może on doradzić, jakie kroki podjąć, aby zabezpieczyć dowody oraz jak właściwie zgłosić sprawę na policję. Dzięki profesjonalnej pomocy prawnej, ofiara ma większe szanse na skuteczne dochodzenie swoich praw.


Ponadto, prawnik może reprezentować ofiarę w sądzie, co jest szczególnie ważne w przypadku skomplikowanych spraw, w których wymagane jest szczegółowe zrozumienie przepisów prawa. Wsparcie prawnika zwiększa także komfort psychiczny ofiary, która może skupić się na swojej ochronie i powrocie do normalnego życia, wiedząc, że jej sprawą zajmuje się profesjonalista.

Wstecz
Groźba karalna — czy zastraszanie jest karalne? Adwokat Gdańsk
Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.