Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk
Blog

Stalking — definicja, przykłady, kiedy można oskarżyć o nękanie?

Śledzenie, nękanie, telefony, wiadomości — to codzienność osób, które padły ofiarą stalkera. Niestety, w czasach ogromnej cyfryzacji stalking stał się poważnym problemem, który dotyka wiele osób na całym świecie. Jest to forma uporczywego nękania, która może prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Zrozumienie, co to jest stalking, jakie są jego przykłady i kiedy można oskarżyć o nękanie, ma ogromne znaczenie dla ochrony siebie i swoich bliskich. 


Sprawdź, jak się przed nim ochronić.

 

Spis treści

 

Stalking — definicja


Definicja stalkingu obejmuje szeroki zakres zachowań, które mają na celu prześladowanie i zastraszanie ofiary. Stalkowanie może przybierać różne formy, od niechcianych telefonów i wiadomości, po fizyczne śledzenie i obserwowanie. Celem stalkera jest wywołanie strachu, niepokoju i poczucia bezsilności u ofiary. W polskim prawie stalking określa się jako uporczywe nękanie, które narusza prywatność i bezpieczeństwo osoby nękanej.


Definicja stalkingu jest precyzyjnie określona w polskim kodeksie karnym, w którym działania te są uznawane za przestępstwo. Zgodnie z art. 190a § 1 kodeksu karnego, osoba, która przez swoje zachowanie w sposób uporczywy nęka inną osobę, wywołując u niej poczucie zagrożenia lub narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. To oznacza, że prawo traktuje stalkowanie bardzo poważnie, chroniąc ofiary przed długotrwałym nękaniem.


Praktyka pokazuje, że stalking może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, płci czy statusu społecznego. Z tego powodu każda osoba powinna być świadoma tego, co to jest stalking, jak go rozpoznać i jakie kroki podjąć w przypadku jego doświadczenia. Wczesne zidentyfikowanie problemu i reakcja na pierwsze symptomy mogą znacząco ograniczyć negatywne skutki tego zjawiska.

 

Stalking — przykłady


Przykłady stalkingu są różnorodne i mogą obejmować:

  • Nieustanne dzwonienie i wysyłanie wiadomości.
  • Śledzenie ofiary w miejscach publicznych i prywatnych.
  • Wysyłanie niechcianych prezentów.
  • Publikowanie prywatnych informacji o ofierze w mediach społecznościowych.
  • Groźby wobec ofiary lub jej bliskich.

 

Każdy z tych przykładów stanowi formę nękania, która może mieć poważne konsekwencje dla ofiary.


Niektóre z bardziej subtelnych form stalkowania mogą obejmować nękanie poprzez media społecznościowe, podczas których stalker wykorzystuje informacje dostępne online do monitorowania i kontrolowania ofiary. Może to obejmować ciągłe reagowanie na aktywność ofiary w sieci i komentowanie jej postów, a także wysyłanie wiadomości do jej znajomych i rodziny w celu zdobycia dodatkowych informacji. Na początku takie działania mogą być trudne do zauważenia, jednak z czasem mogą prowadzić do poważnych problemów emocjonalnych i psychicznych.


Innym przykładem stalkingu jest fizyczne śledzenie ofiary, czyli dosłowne obserwowanie jej w miejscach publicznych (np. w pracy, szkole, a nawet w domu). Chociaż stalkerzy często starają się być niewidoczni, ich obecność jest odczuwalna przez ofiary. Takie zachowanie może eskalować do punktu, w którym ofiara boi się opuszczać swoje mieszkanie lub zmienia codzienne nawyki w obawie przed napastnikiem.

 

Psychiczne i fizyczne skutki stalkingu


Skutki stalkowania są często druzgocące. Psychicznie, ofiary mogą doświadczać lęku, depresji, bezsenności i chronicznego stresu. Fizycznie, przewlekły stres może prowadzić do problemów zdrowotnych, m.in. do chorób serca, nadciśnienia i osłabienia układu odpornościowego. Dlatego tak ważne jest, aby ofiary stalkingu otrzymały odpowiednią pomoc i wsparcie.


Ofiary stalkingu często zgłaszają uczucie ciągłego zagrożenia, które z kolei może prowadzić do paranoi i poważnych zaburzeń lękowych. Mogą również odczuwać wstyd, winę i izolację, co dodatkowo pogarsza ich stan psychiczny. W skrajnych przypadkach, przewlekłe nękanie może prowadzić do myśli samobójczych. To podkreśla konieczność natychmiastowego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego każdej ofiary stalkingu.


Fizyczne skutki stalkingu mogą być równie poważne. Chroniczny stres związany z ciągłym poczuciem zagrożenia może prowadzić do wspomnianych wcześniej problemów zdrowotnych, takich jak bóle głowy, problemy trawienne, a nawet choroby serca. Ponadto, osoby doświadczające stalkowania mogą zaniedbywać swoje zdrowie fizyczne, unikać regularnych wizyt u lekarza czy rezygnować z aktywności fizycznej, co dodatkowo pogarsza ich ogólny stan zdrowia.

 

Uporczywe nękanie — definicja


Warto wspomnieć, że w polskim prawie nie używa się słowa stalking. Zamiast tego, w 190a § 1 kodeksu karnego znajdziemy określenie “uporczywego nękania”. Są to więc wszystkie działania, koniecznie ciągłe i systematyczne, mające na celu zaniepokojenie i zastraszenie ofiary. Uporczywość tych działań jest tutaj elementem kluczowym, który odróżnia je od jednorazowych incydentów. Uporczywe nękanie obejmuje nie tylko działania fizyczne, ale także psychiczne i emocjonalne, które wpływają na codzienne życie ofiary.


Charakterystyka uporczywego nękania obejmuje powtarzalność i długotrwałość działań stalkera. Ofiara może doświadczać różnych form nękania przez długi czas, co prowadzi do stopniowego pogarszania się jej stanu psychicznego i emocjonalnego. Często zaczyna się od sporadycznych incydentów, ale z czasem może przerodzić się w stałe prześladowanie, które wymaga zdecydowanej interwencji prawnej.


Uporczywe nękanie ma również głęboki wpływ na życie osobiste i zawodowe ofiary. Może prowadzić do problemów w relacjach z rodziną i przyjaciółmi, a także do trudności w miejscu pracy. Ofiary często zgłaszają, że zmuszone są do zmiany miejsca zamieszkania, zmiany numerów telefonów, a nawet zmiany pracy, aby uniknąć dalszego nękania. To pokazuje, jak daleko sięgające mogą być skutki uporczywego nękania i jak ważne jest szybkie reagowanie na pierwsze oznaki problemu.

 

Kiedy można oskarżyć o nękanie


Pytanie kiedy można oskarżyć o nękanie jest istotne dla wielu osób zmagających się z stalkingiem. W Polsce, aby móc oskarżyć o uporczywe nękanie, ofiara musi udowodnić, że działania stalkera były celowe, uporczywe i wywołały realne poczucie zagrożenia. 


Proces udowodnienia uporczywego nękania może być niestety skomplikowany, dlatego priorytetem jest tutaj zbieranie dowodów na działania stalkera. Ofiara powinna dokumentować wszelkie incydenty, w tym wiadomości, nagrania telefoniczne, zdjęcia czy zeznania świadków. Te dowody mogą mieć później fundamentalne znaczenie w procesie sądowym i pomóc wykazać uporczywość oraz celowość działań sprawcy.


Oprócz tego, warto skorzystać z pomocy psychologa, który może zaświadczyć o psychicznych skutkach nękania na zdrowie ofiary. Również prawnicy specjalizujący się w sprawach dotyczących stalkingu mogą pomóc w odpowiednim przygotowaniu sprawy i reprezentacji ofiary przed sądem. Skuteczna ochrona prawna i psychologiczna może znacząco przyczynić się do zakończenia nękania.

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika


W obliczu stalkowania, skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika jest nieocenione. Profesjonalny adwokat od spraw karnych może pomóc w zrozumieniu prawnych aspektów stalkingu, doradzić, jakie kroki podjąć, aby chronić siebie i swoich bliskich, oraz reprezentować ofiarę w sądzie. Wiedza prawnika o obowiązujących przepisach i procedurach może znacząco zwiększyć szanse na skuteczne ukaranie stalkera i zakończenie nękania.


Doświadczony prawnik może również pomóc w uzyskaniu nakazów sądowych, które zabraniają stalkerowi zbliżania się do ofiary. Nakazy ochronne mogą być podstawowym elementem ochrony przed dalszym nękaniem. Prawnik pomoże również w komunikacji z policją i innymi organami ścigania, co może przyspieszyć proces prawny i zapewnić ofierze dodatkowe wsparcie.


Ponadto, prawnik specjalizujący się w sprawach stalkingu może doradzić, jak najlepiej dokumentować przypadki nękania i jak zachować dowody, które mogą być użyte w sądzie. Profesjonalne wsparcie prawne zapewnia ofierze nie tylko bezpieczeństwo, ale także spokój ducha, którego przecież pragnie w tej sytuacji najbardziej.

Wstecz
Stalking — definicja, przykłady, kiedy można oskarżyć o nękanie? Adwokat Gdańsk
Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.