Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk
Blog

Ubezwłasnowolnienie — wszystko, co musisz wiedzieć

Spis treści

 

 

Ubezwłasnowolnienie jest procedurą prawną, w wyniku której osoba traci zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji życiowych lub zarządzania własnym majątkiem. Istnieją dwa główne rodzaje ubezwłasnowolnienia: całkowite i częściowe. Pierwszy wariant polega na pozbawieniu osoby zdolności do podejmowania wszelkich decyzji, natomiast w drugim przypadku ograniczenia dotyczą jedynie konkretnych obszarów życia.

Ubezwłasnowolnienie

 

Zastosowanie tej procedury może być uzasadnione z różnych powodów. Ubezwłasnowolnienie alkoholika wynika z potrzeby opanowania skutków nałogu. Taka osoba może mieć duże problemy w codziennym funkcjonowaniu. Ubezwłasnowolnienie osoby chorej psychicznie związane jest z tym że podejmowane przez nią decyzje mogą być zupełnie irracjonalne. Czasami jednak trzeba przejąć odpowiedzialność za osobę w podeszłym wieku. Dlatego warto też mieć świadomość ubezwłasnowolnienie osoby starszej, ile trwa. Każda sytuacja jest nieco inna.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie, jaki sąd rozpatruje takie sprawy, musisz wiedzieć. Są one najczęściej prowadzone przez sądy rejonowe, w których pracują wydziały opiekuńcze. Warto zaznaczyć, że procedury związane z ubezwłasnowolnieniem reguluje polski kodeks postępowania cywilnego, a także kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wiele osób zastanawia się, jeśli nie ubezwłasnowolnienie to, co? W takich sytuacjach można posłużyć się innymi instrumentami prawnymi takimi, jak opieka prawna, umowy pełnomocnictwa czy programy pomocy społecznej. W niektórych sytuacjach pomocna może okazać się rehabilitacja.

Ubezwłasnowolnienie całkowite

 

Ubezwłasnowolnienie całkowite powoduje, że osoba traci zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji, nie może więc zarządzać swoimi sprawami osobistymi i majątkowymi. Zastosowanie tego środka jest ostatecznością. Sprawdza się przede wszystkim w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Przeprowadzenie procedury ubezwłasnowolnienia musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Decyzja sądu powinna uwzględniać rzetelną ocenę stanu zdrowia osoby, wobec której rozważane jest ubezwłasnowolnienie.

Ubezwłasnowolnienie częściowe

 

Ubezwłasnowolnienie częściowe sprawia, że osoba traci zdolność do zarządzania niektórymi aspektami swojego życia. Ograniczenia dotyczą w tym wypadku tylko niektórych obszarów. Może to być na przykład sfera finansowa, medyczna, możliwość zawierania umów czy sprawy dotyczące mieszkania. Celem przeprowadzenia takiej procedury jest zapewnienie osobie wsparcia w kwestiach, z którymi może sobie nie poradzić bez udziału opiekuna. Konieczne jest poszukiwanie rozwiązania, które pomoże chronić interesy ubezwłasnowolnionej osoby, przy jednoczesnym respektowaniu jej autonomii w obszarach, w których jest to możliwe.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

 

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zostać złożony przez samego zainteresowanego, jego krewnego lub opiekuna prawnego. Taki dokument powinien zawierać odpowiednie dowody na to, że osoba, której dotyczy, jest niezdolna do samodzielnego zarządzania swoimi sprawami. Mogą to być raporty medyczne, opinie specjalistów, ale również świadectwa z codziennego życia. Często również odbywają się konsultacje z lekarzami psychiatrami lub psychologami.  Sąd na podstawie przedstawionych dowodów decyduje, czy faktycznie zachodzą okoliczności uzasadniające ubezwłasnowolnienie, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Jeśli do niego dojdzie, możliwe jest zastosowanie różnorodnych instrumentów prawnych.

Szybkie ubezwłasnowolnienie

 

Sąd może zadecydować o tymczasowym ubezwłasnowolnieniu, zarządzając na przykład środek zabezpieczający, który będzie obowiązywał do czasu zakończenia pełnej procedury. W przypadku pilnych sytuacji możliwe jest podjęcie takiej decyzji natychmiastowo, ale musi to być poparte odpowiednim uzasadnieniem. Konieczne jest zaistnienie okoliczności wymagających natychmiastowej interwencji sądowej. Ostateczny czas rozpatrzenia wniosku będzie więc zależał od indywidualnych okoliczności sprawy. Szybkie ubezwłasnowolnienie może się okazać najlepszym rozwiązaniem.

Jak długo sąd rozpatruje wniosek o ubezwłasnowolnienie?

 

Wiele osób zastanawia się ubezwłasnowolnienie, ile trwa ta procedura? Czas potrzebny do rozpatrzenia wniosku o ubezwłasnowolnienie przez sąd może się różnić w zależności od wielu czynników. Jest to dosyć skomplikowane zagadnienie, które wymaga starannej oceny takich aspektów, jak stan zdrowia osoby zainteresowanej i opinie specjalistów. Sąd powinien podjąć decyzję w rozsądnym czasie, biorąc pod uwagę to, czy sprawa jest pilna. Jeśli nurtuje Cię, jak długo sąd rozpatruje wniosek o ubezwłasnowolnienie, musisz wiedzieć, że ta procedura może potrwać nawet kilka miesięcy. Do jej wydłużenia często przyczynia się duże obłożenie sądów.

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

 

Warto mieć świadomość, kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie. Są to najczęściej członkowie rodziny, na przykład małżonek, dzieci, rodzice lub rodzeństwo. W niektórych przypadkach inne osoby bliskie np. długoletni przyjaciele czy faktyczni opiekunowie mogą zdecydować się na podjęcie takiego kroku. Aby dowiedzieć się, jak napisać wniosek o ubezwłasnowolnienie, skonsultuj się z prawnikiem. 

Prokurator może również zdecydować się na podjęcie takiego kroku w sytuacji, gdy ubezwłasnowolnienie leży w interesie publicznym. W niektórych przypadkach sąd może ponadto ustanowić kuratora sądowego dla osoby, której zdolność do czynności prawnych jest ograniczona. Odpowiedź na pytanie, jak ubezwłasnowolnić, nie jest więc wcale taka prosta.

 

Ile kosztuje sprawa o ubezwłasnowolnienie?

 

Wiele osób zastanawia się, ile kosztuje sprawa o ubezwłasnowolnienie. Koszty związane ze sprawą o ubezwłasnowolnienie w Polsce mogą być zróżnicowane. Ostateczna suma zależy od wielu czynników. Konieczne jest uiszczenie opłat sądowych. W niektórych sytuacjach niezbędne może się również okazać przeprowadzenie badań lekarskich i uzyskanie opinii specjalistów.

Trzeba ponadto wziąć pod uwagę wynagrodzenie dla prawnika, który będzie reprezentować zainteresowaną osobę. Honorarium jest ustalane indywidualnie. Jeśli sąd wymaga przedstawienia konkretnych dowodów, mogą wystąpić koszty związane z ich uzyskaniem czy zabezpieczeniem.  Odpowiedź na pytanie ubezwłasnowolnienie, ile kosztuje, nie jest więc taka prosta. Warto skontaktować się ze specjalistą, aby uzyskać dokładną wycenę.

 

Jak przebiega rozprawa o ubezwłasnowolnienie?

 

Warto mieć ponadto świadomość, jak przebiega rozprawa o ubezwłasnowolnienie. Tak naprawdę jest to dosyć skomplikowany proces, podczas którego sąd analizuje różne aspekty związane ze zdolnością danej osoby do samodzielnego funkcjonowania. Możliwe jest zarządzenie konieczności przeprowadzenia badania lekarskiego przez specjalistę, najczęściej lekarza psychiatrę. 

Po przeanalizowaniu dowodów sąd decyduje, czy zachodzi konieczność ubezwłasnowolnienia danej osoby.  Można w ten sposób określić zakres i charakter ograniczeń. Osoba zainteresowana ma prawo wziąć udział w rozprawie i przedstawić swoje stanowisko. W przebiegu całego procesu ochrona jej praw i godności odgrywa kluczową rolę. Warto pamiętać, że sprawy cywilne wymagają najczęściej zasięgnięcia pomocy prawnej.

 

Ubezwłasnowolnienie — konsekwencje dla opiekuna

 

Jeśli chcesz wystąpić o ubezwłasnowolnienie — konsekwencje dla opiekuna musisz poznać. Wiąże się to często z koniecznością zarządzania finansami, podejmowaniem decyzji o charakterze medycznym czy przyjęciem na siebie innych czynności prawnych. Opiekun może być zobowiązany do składania raportów i rozliczeń przed sądem, co pozwala na udokumentowanie jego działań.

Jeśli opiekun nie spełnia swoich obowiązków w sposób właściwy lub działa wbrew interesom osoby ubezwłasnowolnionej, może to prowadzić do wystosowania skargi. Opiekun może również być zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z wykonywaniem swoich obowiązków. W zależności od okoliczności sąd może zmieniać warunki opieki, zwłaszcza jeśli sytuacja osoby ubezwłasnowolnionej ulegnie zmianie.

Wstecz
Ubezwłasnowolnienie — wszystko, co musisz wiedzieć Adwokat Gdańsk
Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.