Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk
Blog

Unieważnienie kredytu w EURO — co musisz wiedzieć?

Spis treści

 

 

Decyzja o zaciągnięciu pożyczki w obcej walucie bywa problematyczna ze względu na stale zmieniający się kurs. Trudne do przewidzenia zmiany na poziomie makroekonomicznym mogą sprawić, że kwota do spłacenia będzie znacznie wyższa, niż pierwotnie zakładano. Dotyczy to szczególnie kredytów z oprocentowaniem zmiennym. Unieważnienie takiego zobowiązania jest w pewnych okolicznościach możliwe, ale wcale nie należy do prostych zadań. Przeciwnie, przebieg takiego procesu jest dosyć skomplikowany.

Unieważnienie kredytu w euro

 

Jeśli wziąłeś kredyt w euro, unieważnienie jest możliwe. Trzeba jednak pamiętać, że proces ten wymaga profesjonalnej wiedzy. Nie ma gwarancji, że zostaną osiągnięte pożądane rezultaty, a wynik zależy w dużym stopniu od okoliczności. Warto więc zwrócić się o pomoc do prawnika specjalizującego się w sprawach kredytowych. Unieważnienie kredytu w euro z pomocą eksperta jest znacznie bardziej prawdopodobne. Istnieje kilka sposobów na podważenie umów, których ustalenia nie są korzystne dla klientów indywidualnych. Ze względu na stale rosnący kurs euro kredytobiorcy coraz częściej chcą zrezygnować w już zaciągniętej pożyczki. Jest to możliwe w oparciu o wyroki sądów, trzeba więc osobiście złożyć pozew przeciwko bankowi. Unieważnieniu kredytu sprawia, że klienci nie muszą zwracać bankowi pieniędzy wyliczonych na podstawie zmieniającego się kursu waluty. Dla wielu osób stanowi to dużą ulgę i pozwala uniknąć dodatkowego stresu, który wiąże się z koniecznością uregulowania nieadekwatnych zobowiązań finansowych.

Kredyt w euro

 

Kredyt w euro wydaje się atrakcyjny, ale nie zawsze tak jest. Chociaż problemy związane z takimi pożyczkami są podobne do tych, z jakimi mierzą się frankowicze, są one znacznie rzadziej omawianym w mediach tematem. Również i tym wypadku banki dopuszczały się jednak w przeszłości niedozwolonych prawnie zachowań, które mogą zostać w określonych sytuacjach podważone. Jeśli klient ma poczucie, że jego sytuacja do takich należy, powinien zasięgnąć porady specjalistów. W naszej kancelarii prowadzimy między innymi sprawy cywilne. Kredyty w euro stanowi jedną z kwestii, w których możemy Państwu pomóc.

Kredyt hipoteczny w euro

 

Aktualnie kredyt hipoteczny w euro może być przyznany jedynie osobom, które otrzymują wynagrodzenie w tej walucie. Nie jest go jednak wcale tak łatwo otrzymać, ponieważ banki wymagają od takich klientów znacznie większej wiarygodności. W przypadku pożyczek w euro oczekiwany wkład własny może wynosić nawet 30%. Ze względu na to, że kredyt można wziąć na maksymalnie 20 lat, również wysokość raty jest wyższa, niż w przypadku pożyczek przyznawanych w złotówkach. Warto mieć ponadto świadomość, że źródłem dochodu z kredytu hipotecznego nie może być prowadzona działalność. Ubieganie się o kredyt w euro wiąże się ponadto z koniecznością załatwiania większej ilości formalności. Aby ich dopełnić, trzeba zatrudnić tłumacza przysięgłego. Po zgromadzeniu wszystkich dokumentów bank ma około 2 tygodni na podjęcie decyzji.

Oprocentowanie kredytów w euro

 

Problem z kredytami w euro jest podobny jak w przypadku pożyczek udzielonych we frankach. Wraz ze wzrostem kursu tej waluty, rośnie również koszt całkowitego oprocentowania, a więc i kwota, jaką trzeba zwrócić bankowi. Warto mieć świadomość, jaka jest relacja kredyt w euro a WIBOR. Pożyczki oparte na tym wskaźniku są stosunkowo popularne, ale wiążą się z ryzykiem kursowym. Osoby, które decydują się na takie zobowiązanie, powinny być świadome, że zmiany stawki WIBOR wpłyną na wysokość comiesięcznej raty ich kredytu. Warto starannie przemyśleć ryzyko związane z kursami walut. Oprocentowanie kredytów w Euro w relacji do złotówki może się dynamicznie zmieniać na przestrzeni czasu. Ma na to wpływ między innymi wysokość notowanej inflacji. Dlatego właśnie spora grupa osób, które już zadłużyły się w obcej walucie, domaga się unieważnienia kredytów zaciągniętych w euro.

Afera frankowa

 

W latach 2000-2008 wiele polskich banków oferowało kredyty hipoteczne denominowane we frankach szwajcarskich. Miało to na celu przede wszystkim przyciągnięcie klientów, ponieważ oprocentowanie takich pożyczek było znacznie niższe niż kredytów udzielanych w polskich złotych. Problem pojawił się, gdy kurs franka szwajcarskiego w stosunku do złotego zaczął szybko rosnąć. Miesięczne raty takich pożyczek również nieproporcjonalnie się zwiększyły. Okazało się, że klienci nie zostali wystarczająco dobrze poinformowani o ryzyku związanym z kursem walutowym. W miarę jak wzrastały koszty spłaty kredytów we frankach, coraz więcej osób napotykało trudności finansowe. Zaczęły pojawiać się coraz częstsze protesty i skargi. W odpowiedzi na aferę frankową polski rząd i regulatorzy finansowi podjęli działania mające wesprzeć kredytobiorców. Zostały między innymi wprowadzone przepisy umożliwiające konwersję kredytów frankowych na kredyty w złotych, co miało na celu zmniejszenie ryzyka walutowego. Afera frankowa wywołała długotrwałe spory prawne między bankami a kredytobiorcami, którzy domagali się zwrotu nadpłat powstałych w związku z niekorzystnym kursem walutowym. Unieważnienie kredytu we frankach staje się coraz bardziej dostępne dla klientów, wymaga jednak podjęcia indywidualnych działań.

Euribor prognozy

 

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) jest wskaźnikiem, który odzwierciedla średnią stopę procentową, po jakiej europejskie banki oferują sobie wzajemnie kredyty w euro na rynku międzybankowym. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników referencyjnych w strefie euro i służy jako podstawa do ustalania oprocentowania dla różnych produktów finansowych, w tym kredytów hipotecznych, kredytów konsumenckich, kredytów dla firm oraz instrumentów finansowych. EURIBOR został wprowadzony w 1999 roku, wraz z wprowadzeniem euro jako wspólnej waluty w krajach, które należą do strefy Euro.  EURIBOR opiera się na danych zbieranych od banków, które udostępniają informację o swojej ofercie w zakresie stóp procentowych na międzybankowym rynku pieniężnym w strefie euro. EURIBOR jest często używany jako wskaźnik referencyjny do ustalania oprocentowania na kredytach i instrumentach finansowych. Oznacza to, że zmiany w poziomie EURIBOR mogą wpłynąć na koszty kredytów i inne transakcje finansowe. Jeśli chodzi o wartość EURIBOR — prognozy przewidują, że będzie ona dalej rosnąć, co oznacza, że spłata kredytów udzielonych w tej walucie może okazać się trudniejsza, niż przewidywano na początku.

Wstecz
Unieważnienie kredytu w EURO — co musisz wiedzieć? Adwokat Gdańsk
Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.