Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk
Blog

Warunkowe przedterminowe zwolnienie — na czym polega?

Spis treści

 

 

Przedterminowe zwolnienie pozwala na skrócenie czasu odbywania kary w więzieniu przez osadzonego, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Sąd może się zdecydować na zastosowanie takiego rozwiązania, gdy skazany odbył określoną przez prawo część kary i spełnił kryteria resocjalizacyjne. Ze względu jednak na rangę takich spraw, nie ma jednego sposobu postępowania. Każdym przypadek jest rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich istotnych przesłanek.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

 

Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest procedurą, która w niektórych przypadkach pozwala na wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego. Aby doszło do przedterminowego zwolnienia, muszą być jednak spełnione określone warunki. Skazany musi odbyć część kary określoną przepisami prawa. Długość tego czasu zależy od konkretnej sytuacji. Osoba osadzona musi ponadto wykazywać w zakładzie karnym dobre zachowanie oraz brać udział w programach resocjalizacyjnych. Dodatkowe znacznie może mieć na przykład podjęcie zatrudnienia, udział w terapii czy regularne meldowanie się w określonym miejscu.

Decyzję o warunkowym przedterminowym zwolnieniu podejmuje sąd, który często na bieżąco kontroluje, czy skazany przestrzega wytycznych. Osadzona osoba może również zostać przedterminowo zwolniona, ale reszta kary pozostaje w zawieszeniu, co oznacza, że w razie naruszenia warunków skazany ponownie trafi do zakładu karnego. Zwolnienie warunkowe ma na celu wspieranie procesu resocjalizacji więźniów i ich reintegrację społeczną, przy jednoczesnym zachowaniu pewnych warunków kontrolnych. W wielu przypadkach takie rozwiązanie się sprawdza.

Zwolnienie warunkowe — jak złożyć wniosek?

 

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie obejmuje złożoną procedurę i wymaga uwzględnienia wielu czynników. Na początku warto skonsultować się z prawnikiem, aby uzyskać pełną informację na temat warunków i wymagań obowiązujących w konkretnej sytuacji. Przeważnie konieczne jest także przygotowanie dokumentów potwierdzających postęp w resocjalizacji, uczestnictwo w terapii, a także ewentualne zatrudnienie.

Wniosek o przedterminowe zwolnienie należy złożyć do sądu, który wydał wyrok. Powinien on zawierać szczegółowe informacje dotyczące postępu w resocjalizacji i planów na przyszłość. Dobrze widziane jest uzasadnienie, dlaczego skazany uważa, że spełnia warunki zwolnienia warunkowego. Po złożeniu wniosku sąd rozpatruje sprawę na rozprawie, na której skazany i jego adwokat mogą przedstawić argumenty przemawiające za zwolnieniem warunkowym. Jeśli chcesz uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie, kk. reguluję tę kwestię. Sprawy karne dotyczą warunkowego zwolnienia. Sprawy cywilne obejmują inny zakres tematyczny.

Recydywa a warunkowe zwolnienie

 

Warto mieć świadomość, jaka jest zależność recydywa a warunkowe zwolnienie. Sąd dokonuje indywidualnej oceny sytuacji każdego skazanego, biorąc pod uwagę jego postawę, zachowanie w czasie odbywania kary, zaangażowanie w proces resocjalizacyjny, a także historię przestępczą. Recydywa, czyli ponowne popełnienie przestępstwa przez osobę, która wcześniej miała problemy z przestrzeganiem prawa, może wpłynąć na przebieg procedury. Sąd może odmówić przyznania zwolnienia warunkowego, jeśli uzna, że istnieje duże ryzyko popełniania czynu zabronionego kolejny raz.

W przypadku osoby z historią recydywy możliwe jest ponadto narzucenie dodatkowych warunków koniecznych do przyznania przedterminowego zwolnienia, takich jak intensywniejsza kontrola, udział w specjalnych programach resocjalizacyjnych czy ścisły nadzór kuratora. Warunkowe zwolnienie z więzienia może więc okazać się trudniejsze, ale jego uzyskanie nie jest niemożliwe. Kluczem do sukcesu okazuje się często pomoc zaangażowanego specjalisty, który użyje przed sądem dobrze dobranych argumentów. Warto więc zadbać o zatrudnienie adwokata.

Kiedy składać wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

 

Wiele osób zastanawia się, kiedy składać wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Odpowiedź na to pytanie jest dosyć skomplikowania i zależy od kilku różnych kwestii. Wniosek o warunkowe zwolnienie w Polsce wymaga spełnienia określonych kryteriów, a moment jego składania zależy od rodzaju orzeczonej kary. Osoba skazana na karę pozbawienia wolności do 10 lat może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odsiedzeniu w więzieniu minimum połowy tego czasu. W sytuacji, gdy kara pozbawienia wolności przekracza zaś 10 lat, wniosek można złożyć po odbyciu co najmniej dwóch trzecich orzeczonej kary. Aby dowiedzieć się, ile to jest 2/3 kary, można skonsultować się z prawnikiem.

Również w przypadku tak wysokich kar, jak 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie ubieganie się o przyznanie przedterminowego zwolnienia jest możliwe, jednak dopiero po 15 latach, a następnie co każde kolejne 5 lat. W szczególnych sytuacjach, gdy skazany wykazuje bardzo dobre zachowanie, wniosek o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary można złożyć wcześniej, niż wynikałoby to z powyższych zasad. Sąd, który zajmuje się sprawą, bierze pod uwagę ryzyko powtórnego popełnienia przestępstwa, postawę skazanego, zaangażowanie w proces resocjalizacji i inne czynniki. Skazany może także złożyć ponowny wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, jeśli wcześniej nie uzyskał zgody sądu.

Zastępcze kary pozbawienia wolności to sankcje alternatywne stosowane zamiast izolacji w więzieniu. Mogą to być na przykład prace społeczne użyteczne, ograniczenie wolności, dozór elektroniczny, czy karta ograniczenia wolności w warunkach domowych. Zwolnienie z zastępczej kary pozbawienia wolności również jest możliwe. Warto zauważyć, że powyższe zasady to ogólne wytyczne, a indywidualne okoliczności każdej sprawy mogą wpływać na decyzję sądu. Za każdym razem skazany powinien podjąć próbę konsultacji z prawnikiem w celu uzyskania dokładnych informacji. Dzięki temu wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie będzie uwzględniać warunki orzeczonej kary oraz inne okoliczności sprawy.

Wstecz
Warunkowe przedterminowe zwolnienie — na czym polega? Adwokat Gdańsk
Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.