Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk
Blog

Zatrzymanie przez policję - co robić?

Jeśli zostaniesz zatrzymany przez policję, powinieneś przede wszystkim zachować spokój i współpracować z funkcjonariuszami. Aby uniknąć problemów, trzeba okazać dokumenty tożsamości i słuchać poleceń. Podejmowanie gwałtownych działań i prób ucieczki nie stanowi najlepszego pomysłu. Warto mieć świadomość, że każda zatrzymana osoba ma prawo do pomocy prawnej, więc jeśli zostaną przedstawione konkretne zarzuty, należy skontaktować się z adwokatem.

 

Spis treści:

 

 

Zatrzymanie przez policję

 

Zatrzymanie przez policję może być stresującym doświadczeniem, warto jednak pamiętać, aby w takiej sytuacji zachować spokój. Funkcjonariusze zobowiązani są do przestrzegania podstawowych praw podejrzanych osób. Każdy powinien być traktowany podczas takiej interwencji z należytym szacunkiem. Oznacza to, że zatrzymany otrzymuje możliwość uzyskania istotnych informacji oraz nawiązania kontaktu z adwokatem lub kimś bliskim. Jeśli nie możesz sobie pozwolić na wynajęcie obrońcy, zostanie Ci on przydzielony. Kancelaria adwokacka w Gdańsku chętnie jednak udzieli pomocy nawet w skomplikowanych sprawach, warto więc rozważyć skorzystanie z naszych usług.

 

Nie próbuj się fizycznie przeciwstawiać zatrzymaniu. Takie zachowanie może skutkować przedstawieniem dodatkowych zarzutów lub spowodować użycie przemocy przez policjantów. Podczas zatrzymania warto współpracować z funkcjonariuszami, nie należy jednak mówić więcej, niż jest to konieczne. Nie masz obowiązku odpowiadać na pytania, które mogą stanowić dla Ciebie dodatkowe obciążenie. Spróbuj zapamiętać jak najwięcej informacji na temat zatrzymania, takich jak imiona i numery identyfikacyjne policjantów. W razie potrzeby powinieneś również otrzymać dostęp do opieki medycznej. Zatrzymania i areszt są zazwyczaj stresujące, ale można ograniczyć ilość problemów, które są z tym związane.

 

Zatrzymanie przez policję na 24h lub 48h - powody

 

Zatrzymanie na 24 godziny, powody może mieć różne. Musi być jednak odpowiednio uzasadnione. Zazwyczaj istnieje podejrzenie, że konkretna osoba popełniła przestępstwo. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie dalszego dochodzenia w sprawie. Często również dokonuje się zatrzymania w celu zabezpieczenia dowodów związanych z popełnieniem przestępstwa. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że podejrzany zagraża bezpieczeństwu publicznemu, policja może zatrzymać go na dłuższy czas, aby chronić innych członków społeczeństwa. Zatrzymanie na 48 godzin, powody również musi mieć uzasadnione.

 

Warto mieć świadomość, że zatrzymanie na 48 godzin może być stosowane, aby zapobiec ucieczce podejrzanego przed postawieniem zarzutów. Czasami policja potrzebuje więcej czasu na przeprowadzenie dalszych dochodzeń lub przesłuchań w sprawie, dlatego też zatrzymanie na 24h lub 48h może być stosowane w celu ułatwienia tych działań. Warto zauważyć, że takie działanie nie oznacza automatycznie postawienia zarzutów, jest jedynie wstępem do rozpoczęcia takiej procedury.

 

Zatrzymanie prewencyjne art. 15 ust. 3 ustawy o Policji: Twoje prawa i limit czasowy

 

W polskim prawie istnieje również zatrzymanie prewencyjne. Art. 15 ust. 3 ustawy o Policji zawiera informacje na ten temat. Nawet w takiej sytuacji, zatrzymany dysponuje jednak określonymi prawami. Podejrzany dysponuje opcją nawiązania kontaktu z adwokatem, w celu uzyskania porady prawnej. Adwokat w sprawach karnych może udzielić niezbędnej pomocy w przypadku zatrzymania. Osoba aresztowana powinna również otrzymać opiekę lekarską, jeśli zajdzie taka konieczność. Nie ma również obowiązków składania wyjaśnień. Zatrzymanie może również nastąpić, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że konkretna osoba ma zamiar popełnić przestępstwo w przyszłości. Art. 15 ust. 3 ustawy o Policji reguluje wszystkie wymienione zagadnienia.

 

Zatrzymanie prewencyjne może trwać maksymalnie 48 godzin. Jeśli konieczne jest jego przedłużenie, należy wystąpić do sądu o wydanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. W przypadku przedstawienia zarzutów zatrzymanie prewencyjne może zostać przekształcone w tymczasowe aresztowanie, co pozwala na jego przedłużenie. Zatrzymanie prewencyjne, art. 15 ust. 3 ustawy o Policji opisuje. Warto go dokładnie przestudiować, aby zapoznać się ze wszystkimi istotnymi szczegółami.

 

Jak długo policja może przetrzymywać telefon?

 

Wiele osób zastanawia się, jak długo policja może przetrzymywać telefon. Funkcjonariusze mają prawo do zabezpieczenia tego przedmiotu w ramach dochodzenia. Robią to również często, kiedy prowadzą postępowanie karne. Czas przetrzymywania telefonu może zależeń od różnych czynników. Ważny jest bez wątpienia cel takiego działania. W przypadku, gdy właściciel telefonu współpracuje i nie ma nic przeciwko przeglądaniu urządzenia, policja może zwrócić je stosunkowo szybko. Jeśli jednak funkcjonariusze potrzebują więcej czasu na analizę danych z telefonu, mogą wystąpić do sądu o wydanie postanowienia o przedłużeniu czasu jego przetrzymywania. W przypadku, gdy sprzęt stanowi istotny dowód w sprawie, policja może go przechowywać do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

 

Ile trwa przesłuchanie świadka na policji?

 

Jeśli zastanawiasz się, ile trwa przesłuchanie na policji, musisz wiedzieć, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Taka procedura może trwać od kilkunastu minut do nawet kilku godzin. Jeśli sprawa jest skomplikowana, przesłuchanie czasem trwa dłużej, co pozwala uzyskać wszystkie istotne informacje. Znaczenie ma również często dostępność świadka. W przypadku, gdy taka osoba musi wrócić do pracy lub innych zobowiązań czas trwania takiej procedury znacząco się skraca. Szukając odpowiedzi na pytanie, ile czasu ma policja na przesłuchanie, warto pamiętać, że świadek może udzielać wyjaśnień dłużej ze względu na okoliczności sprawy. Policja często zadaje również pytania uzupełniające w celu uzyskania pełnego obrazu sytuacji. Ważne jest, aby funkcjonariusze zapewnili odpowiednie warunki do przeprowadzenia takiej procedury i przestrzegali praw świadka. Nie ma więc prostej odpowiedzi na pytanie, ile trwa przesłuchanie świadka na policji.

 

Czy policja informuje o zatrzymaniu rodzinę?

 

Warto wiedzieć ponadto, czy policja informuje rodzinę o zastosowaniu tymczasowego aresztu. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa ma prawo do powiadomienia bliskiej osoby o takiej sytuacji. Powiadomienia należy dokonać niezwłocznie po zastosowaniu aresztu, chyba że taka sytuacja zagraża prowadzeniu postępowania karnego lub jest to niemożliwe ze względu na zaistniałe okoliczności. Istnieją jednak również sytuacje, w których powiadomienie rodziny lub bliskich osoby zatrzymanej może zostać opóźnione. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy zatrzymany dopuścił się poważnego przestępstwa.

 

Jak się dowiedzieć gdzie jest zatrzymany?

 

Warto mieć świadomość, jak się dowiedzieć, gdzie jest zatrzymany. Jeśli chcesz uzyskać takie informacje, możesz podjąć rozmaite działania. Jedną z opcji jest skontaktowanie się z najbliższym posterunkiem policji. Możesz także zadzwonić na numer alarmowy (997) lub infolinię (np. 112). Najprościej jest po prosty zapytać, czy funkcjonariusze są w posiadaniu informacji na temat konkretnej osoby. Trzeba jednak być w posiadaniu danych kontaktowych. Imię, nazwisko i inne elementy identyfikujące są niezbędne.

 

Aby uzyskać informacje na temat zatrzymania, można również podjąć próbę kontaktu z adwokatem. Jeśli sprawa jest prowadzona przez prokuraturę, warto zwrócić się o pomoc do przedstawicieli tej instytucji. W niektórych przypadkach informacje na temat zatrzymania są ponadto publikowane przez lokalne media lub portale społecznościowe.

 

Bezpodstawne zatrzymanie przez policję — jak się bronić?

 

Czasami zdarza się bezpodstawne zatrzymanie przez policję. Aby bronić się przed taką sytuacją, należy przede wszystkim zachować spokój. Nie warto angażować się w niepotrzebne dyskusje z funkcjonariuszami, ponieważ można w ten sposób znacząco pogorszyć sytuację. Powinieneś zostać poinformowany o swoich prawach przez funkcjonariuszy. Warto mieć świadomość, że Policjanci, wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo do zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia.

 

Jeśli zostałeś zatrzymany, możesz również skorzystać z pomocy adwokata. Skontaktuj się jak najszybciej z pełnomocnikiem, który chętnie udzieli Ci pomocy. Jeśli uważasz, że zostałeś zatrzymany bezpodstawnie, staraj się zebrać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Mogą to być zeznania świadków, nagrania wideo i inne dokumenty. Zatrzymanie przez policję nie zawsze jest uzasadnione.

Wstecz
Zatrzymanie przez policję - co robić? Adwokat Gdańsk
Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.