Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk
Blog

Zniesławienie — jak wygląda proces i odszkodowanie?

Spis treści

 

 

Proces związany ze sprawą o zniesławienie obejmuje kilka etapów. Na początku konieczne jest zebranie dowodów. Najlepiej w tym celu zasięgnąć porady prawnej. Postępowanie sądowe pozwala przedstawić stronom argumenty, na podstawie których sąd podejmuje decyzję. Jedną z możliwości jest zasądzenie odszkodowania na rzecz pokrzywdzonego. Jego wysokość zależy od wielu czynników.

Zniesławienie

 

Są sytuacje, w których warto zastanowić się nad wszczęciem postępowania sądowego. Należy jednak zadać sobie kilka pytań. Kiedy można pozwać o zniesławienie? Z reguły przesłanką jest powstanie szkód wynikających z rozpowszechniania szkodliwych informacji. Jak udowodnić zniesławienie? Konieczne jest przedstawienie odpowiednich dowodów. Ile trwa sprawa o zniesławienie? Wszystko zależy od stopnia jej skomplikowania. Każda sytuacja jest inna. Dla wielu osób najbardziej interesujący jest jednak wynik postępowania sądowego i zastanawiają się nad tym, ile wynosi grzywna za zniesławienie. Tutaj również wszystko zależy od decyzji sądu.

W polskim systemie prawnym reguluje zniesławienie KK. Przepisy dotyczące tego przestępstwa znajdują się głównie w dwóch artykułach Kodeksu Karnego: 212 i 216.  Zastosowanie mogą mieć również normy prawne, które umożliwiają dochodzenie odszkodowania przed sądem cywilnym. Sprawy cywilne i sprawy karne są dwoma odrębnymi kategoriami prawnymi, a ściganie zniesławienia może występować zarówno w jednym, jak i drugim kontekście. Zanim jednak dojdzie do procesu, konieczne jest prawidłowe zdefiniowanie problemu. Zniesławienie a znieważenie to dwie różne formy naruszenia dóbr osobistych. Pierwsza z nich dotyczy publicznego pomawiania, a kolejna działań umniejszających godności innej osoby.

Proces o zniesławienie — czy warto?

 

Proces o zniesławienie — czy warto w ogóle zaczynać? Jest to w gruncie rzeczy zawsze prywatna decyzja. Taki czyn może negatywnie odbić się na wizerunku, reputacji czy zdrowiu psychicznym. Jeśli uważasz, że fałszywe informacje powodują realne szkody, rozważenie kroków prawnych może okazać się uzasadnione. Szczególnie osoby pełniące funkcje publiczne mogą dotkliwie odczuwać konsekwencje zniesławienia.

Warto skonsultować się z prawnikiem, aby ocenić prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu w konkretnej sprawie. To pomoże ocenić, czy podejmowanie inwestycji związanych z przeprowadzaniem procesu sądowego jest uzasadnione. Czasami rozwiązanie konfliktu jest możliwe z zastosowaniem mediacji. Uzyskanie przeprosin może usatysfakcjonować urażoną osobę.

Zniesławienie — przykłady

 

Aby rozpoznać zniesławienie, przykłady warto wymienić. Może to być fałszywe oskarżenie o przestępstwo, które nie jest poparte żadnymi dowodami. Informacje, które sugerują, że konkretna osoba nie wykonuje swojej pracy w sposób kompetentny, również mogą stanowić zniesławienie. W podobny sposób można potraktować publiczne lub prywatne ataki na czyjąś godność osobistą, życie prywatne czy relacje rodzinne. Bezpodstawne rozpowszechnianie plotek lub nieprawdziwych historii na temat danej osoby, które mogą zaszkodzić jej reputacji, także jest przykładem zniesławienia.

Zniesławienie — co to?

 

Wiele osób zastanawia się zniesławienie — co to? Ten rodzaj przestępstwa dotyczy publikowania informacji na temat konkretnej osoby lub podmiotu, które mają negatywne konsekwencje. Aby czym mógł zostać uznany za zniesławienie, konieczne jest spełnienie pewnych kryteriów. Informacja musi być fałszywa, szkodliwa dla reputacji oraz powszechnie dostępna. W niektórych przypadkach może być konieczne udowodnienie zamiaru zniesławienia. Jeśli ktoś uważa, że stał się ofiarą takiego przestępstwa, powinien skonsultować się z prawnikiem, co pozwoli prawidłowo ocenić sytuację.

Jak założyć sprawę o zniesławienie?

 

Jeśli zastanawiasz się, jak założyć sprawę o zniesławienie, pamiętaj o konieczności skompletowania dowodów. Mogą to być artykuły, wpisy w mediach społecznościowych, nagrania audio lub wideo. Powinny one zawierać obraźliwą treść oraz informacje na temat poniesionych z powodu zniesławienia szkód. Następnie konieczne jest złożenie wniosku o ukaranie sprawcy. Nie wszyscy wiedzą, jak napisać pozew o zniesławienie, dlatego warto skonsultować się z prawnikiem. Po podjęciu działań przez prokuraturę może zostać wszczęte postępowanie sądowe. W takim wypadku będziesz musiał dostarczyć dowody i świadectwa na rzecz swojej sprawy. Trzeba jednak również pamiętać o tym, że nawet jeśli nastąpiło zniesławienie, przedawnienie jest możliwe.

Ile kosztuje sprawa cywilna o zniesławienie?

 

Zanim podejmiesz działania, sprawdź ile kosztuje sprawa cywilna o zniesławienie. Koszty związane z jej prowadzeniem mogą zależeć od wielu czynników. Na pewno trzeba liczyć się z koniecznością poniesienia opłat sądowych. Ich wysokość będzie zależała od wartości przedmiotu sporu, a także czasu i skomplikowania sprawy. Mogą one dodatkowo wzrosnąć, jeśli konieczne okaże się wezwanie świadków lub biegłych, czy wdrożenie zastępstwa procesowego. Istotne jest również oczywiście opłacenie honorarium prawnika.

Odszkodowanie za zniesławienie

 

Odszkodowanie za zniesławienie — ile może wynosić? Odpowiedź nie jest oczywista. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Konieczne jest więc przeprowadzenie postępowania sądowego. Na wysokość przyznanego odszkodowania mogą wpłynąć takie czynniki jak stopień szkodliwości informacji, okoliczności sprawy i zakres poniesionych szkód. Osoba, która uzyska korzystny wyrok w sprawie o zniesławienie, może również otrzymać zwrot kosztów procesowych. Na pewno warto ubiegać się o odszkodowanie za zniesławienie.

Nie są to jednak wszystkie konsekwencje, z jakimi może się dla sprawcy wiązać popełnienie przestępstwa. Warto zatem wiedzieć, co grozi za zniesławienie. Zgodnie z artykułem 212 KK. sprawca może podlegać karze grzywny ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Jeśli zniesławienie zostało popełnione publicznie lub za pomocą środków masowego przekazu, kara może wynieść nawet 2 lata. Jeśli więc zastanawiasz się, jaka kara za zniesławienie obowiązuje, wszystko zależy od decyzji sądu.

Wstecz
Zniesławienie — jak wygląda proces i odszkodowanie? Adwokat Gdańsk
Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.