Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk
Blog

Co powinieneś wiedzieć przed podpisaniem intercyzy?

Spis treści

 

 

Rozdzielność majątkowa pozwala uchronić się przed długami współmałżonka, dlatego staje się coraz popularniejsza. Może być zawarta zarówno przed ślubem, jak i po nim. Jednak by intercyza była ważna, konieczna jest obopólna zgoda małżonków. Podpisując tego rodzaju dokument, wyraża się zgodę na to, że od danej chwili to, co zostanie nabyte, nie będzie już wspólne. W poniższym artykule podpowiadamy co to intercyza, dlaczego się ją podpisuje,  czy warto oraz kiedy należy to zrobić i gdzie!

 

Czym jest intercyza?

 

Na próżno doszukiwać się w polskim prawie rodzinnym terminu zwanego intercyzą. To potoczne nazewnictwo, które właściwie określa się jako umowę majątkową małżeńską. Jeśli miałeś już z tym wcześniej do czynienia, z pewnością wiesz, że reguluje ona stosunki majątkowe między dwojgiem małżonków w zupełnie inny sposób niż ustrój ustawowy, który narzuca wspólność majątkową. Intercyza przed ślubem pozwala na wczesnym etapie uregulować stosunki majątkowe. To często sposób na uchronienie się przed przejęciem ewentualnych długów drugiej osoby. 

 

Kiedy zwykle podpisywana jest intercyza?

 

Jak już wiesz, intercyza to umowa między małżonkami. Zwykle wydaje się, że do jej podpisania dochodzi jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Jednak rozdzielność majątkowa po ślubie jest równie często podpisywana, co w trakcie trwania małżeństwa. Niesie skutki na przyszłość i może obowiązywać zarówno od daty zawarcia, jak i od wyznaczonego terminu. Tak jest, gdy zostaje sporządzona intercyza po ślubie. Natomiast jeżeli do jej podpisania dochodzi przed zawarciem małżeństwa, wówczas dniem obowiązywania stanie się data wstąpienia w związek. Chyba że na umowie zostanie wyznaczony dzień początkowy. 

 

Musisz wiedzieć, że nawet jeśli zdecydujesz się na podpisanie intercyzy, w każdej chwili możesz dokonać zmiany lub jej rozwiązania. Często przy podpisywaniu umowy majątkowej normuje się także sprawy spadkowe

 

Na czym polega rozdzielność majątkowa?

 

Zawierana rozdzielność majątkowa po ślubie, jak i przed nim spisywana jest u notariusza lub w kancelarii adwokackiej w formie aktu notarialnego. Zawarcie takiej umowy potwierdza, że każdy z małżonków ma odrębny własny majątek. Jak już wiesz, intercyza sporządzana jest po ślubie lub przed. W tym drugim przypadku, jeśli w konsekwencji nie zostanie zawarty związek małżeński, wówczas dokument jest nieważny. Przeciętnie koszt zawarcia takiej umowy wynosi 400 zł, a do kwoty dolicza się opłatę za wpisy. 

 

Niekiedy dokonuje się ustanowienia rozdzielności majątkowe wstecz, lecz może być to zrealizowane przez sąd. Jako małżonek masz możliwość złożenia takiego rodzaju pozwu. Pod uwagę brane są jednak tylko wyjątkowe powody. Jednym z takich może być sytuacja, gdy łączy Cię z bliskim długotrwała separacja lub gdy sprawa rozwodowa ciągnie się od lat. Intercyza po ślubie wymaga zgody obu małżonków, natomiast wspomniane orzeczenie rozdzielności może się dokonać, bez zgody obu stron. 

 

Rozdzielność majątkowa po ślubie

 

Rozdzielność majątkowa po ślubie jest równie częstym zjawiskiem, co intercyza przed nim bądź w trakcie. Jeśli rozważasz podpisanie takiego dokumentu, to warto wiedzieć, że cena jego sporządzenia jest uzależniona od wartości majątku wspólnego. Przedział kosztów może wahać się od 100 zł do nawet 10000 zł. Kwestie te są normowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Więcej szczegółów możesz dowiedzieć się m.in. w kancelarii adwokackiej. 

 

Co ważne, intercyza po ślubie jest możliwa przy zgodnie obu osób. Jeśli więc chcesz podpisać ją mimo braku zgody drugiej strony, to musisz złożyć stosowny pozew. Bez względu na okoliczności bardzo ważne jest ustalenie, co składa się na majątek osobisty. Pozwoli to uniknąć wielu sporów. Podpisanie umowy zalecane jest szczególnie osobom, które prowadzą własną działalność. Dzięki temu można zabezpieczyć część majątku i uchronić się przed złymi decyzjami drugiej strony.

 

Intercyza przed ślubem a długi małżonka

 

Długi współmałżonka to często problematyczna kwestia. Pozostaje pytanie, jak się przed nimi uchronić? By skutecznie się przed tym uchronić, zarówno przed zawarciem związku, jak i na późniejszym etapie trwania małżeństwa, jedynym sposobem jest intercyza. Musisz wiedzieć, że znaczenie ma data obowiązywania aktu notarialnego. Dobrym rozwiązaniem jest intercyza przed ślubem, gdyż od początku zyskuje się pewność, że sprawy majątkowe są uregulowane i nic nas nie zaskoczy. Po podpisaniu rozdzielności majątkowej każda ze stron odpowiada za własne zobowiązania. Jako małżonek na takim etapie możesz samodzielnie podejmować decyzje co do swojego majątku. Nie odpowiadasz za postępowanie żony lub męża. Rozdzielność przyczynia się ponadto do zachowania pozytywnej opinii w BIK. 

 

Musisz wiedzieć, że jako małżonek nie odpowiadasz za wszelkie długi, tj. zobowiązania, Twojego współmałżonka, jeśli powstały przed zawarciem związku małżeńskiego. Intercyza po ślubie odnosi się do majątku nabytego po tym czasie, to samo dotyczy długów. Inaczej jest przy podpisaniu intercyzy przedmałżeńskiej. W każdej sytuacji warto pamiętać, że po zawiązaniu umowy traci się prawo do wspólnego rozliczania podatku dochodowego.  

 

Gdzie spisywana jest intercyza przed ślubem?

 

Intercyza przed ślubem, jak i po nie może być sporządzana na zwykłej kartce papieru pomiędzy stronami. Zatem by miała ona moc prawną, musi być sporządzona przez notariusza, w przeciwnym razie nie będzie ważna. Każda ze stron musi mieć zdolność do czynności prawnych. Co ważne, każdy musi wyrazić także zgodę na zawarcie intercyzy. Dokument spisuje się w kancelarii adwokackiej lub w miejscu, w którym pracuje notariusz. 

 

Jak sporządzić intercyzę?

Do zawarcia rozdzielności majątkowej niezbędna jest obecność obu stron. Jeśli sporządza się intercyzę przed ślubem, potrzebne są dowody osobiste obu stron. Gdy zaś strony są po ślubie, niezbędny okaże się także akt skróconego małżeństwa. Co ważne, tego typu dokumenty zawiera się tylko w obecności notariusza, w odpowiednim gabinecie, co do którego masz zaufanie. 

 

Powiązane artykuły:

Wstecz
Co powinieneś wiedzieć przed podpisaniem intercyzy? Adwokat Gdańsk
Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.