Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk
Blog

Jazda pod wpływem alkoholu — co grozi za kierowanie w stanie nietrzeźwości w 2024?

Spis treści

 

 

Czy wiesz, co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu? Konsekwencje wobec kierowcy uzależnione są od wszystkich okoliczności zdarzenia i skutków, do jakich doprowadziło kierowanie pojazdem po spożyciu napojów wysokoprocentowych. Czy masz świadomość, jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu w wydychanym powietrzu, aby w Polsce w 2024 roku móc prowadzić pojazd? Dowiedz się, czym różni się kierowanie w stanie nietrzeźwości od jazdy pod wpływem alkoholu. Sprawdź, w jakiej sytuacji i na jak długo możesz stracić prawo jazdy.

 

Jazda pod wpływem alkoholu – jak to wygląda w Polsce?

 

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu wciąż jest jednym z głównych powodów wypadków na polskich drogach. Kierując pojazdem w takiej sytuacji, najczęściej dochodzi do przekroczenia limitu prędkości, błędów podczas wyprzedzania, omijania lub nieustąpienia pierwszeństwa na drodze, co jest skutkiem obniżonej koncentracji po spożyciu napojów wysokoprocentowych. Kierowca, wsiadając do pojazdu po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości musi liczyć się z konsekwencjami swojego postępowania.

Grozi mu grzywna za jazdę po alkoholu, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności. Kierowca, który prowadzi pojazd po spożyciu alkoholu, powinien przygotować się na dodatkowe koszty. Jeżeli samochód zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela, zapłaci on maksymalnie (w zależności od rodzaju pojazdu) od 128 złotych do 1714 złotych. Należy doliczyć do tego koszty za każdą dobę przechowywania pojazdu na parkingu – od 24 złotych do 225 złotych.

 

Dopuszczalna ilość alkoholu w wydychanym powietrzu 2024

 

Zastanawiasz się, od ilu promili nie można prowadzić? Zanim podamy konkretne wartości, rozróżnijmy czym jest dopuszczalna ilość alkoholu w wydychanym powietrzu, a czym dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi. Pierwszą wartość wskazuje alkomat – w Polsce dopuszczalną granicą jest poniżej 0,1 mg w wydychanym powietrzu. Drugą natomiast można stwierdzić po przeprowadzeniu badania krwi i wyznaczenia stężenia alkoholu we krwi – ta wartość jest wyrażona w promilach, a jej maksymalna dopuszczalna wartość wynosi poniżej 0,2 promila. Zatem 0,1 mg na decymetr sześcienny (mg/dm3) w wydychanym powietrzu oznacza tyle samo, co 0,2 promila (‰).

 

Kiedy jazda pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem?

 

Kara za jazdę pod wpływem alkoholu będzie uzależniona od stężenia alkoholu we krwi. Zanim jednak przejdziemy do omówienia skutków wsiadania za kierownicę po wypiciu alkoholu, warto rozróżnić stan po spożyciu alkoholu od nietrzeźwości, ponieważ ma to zasadnicze znaczenie dla wymierzanej kary. O pierwszym przypadku mówi się, gdy stężenie alkoholu we krwi kierowcy mieści się w granicy pomiędzy 0,2 promila do 0,5 promila i wówczas mówi się o wykroczeniu. Natomiast przekroczenie 0,5 promila traktowane jest jako przestępstwo. Przejdźmy do zasadniczego pytania: co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

 

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

 

W Kodeksie wykroczeń znajdujemy zapis (art. 87 KW), który mówi, że za prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi:

 • grzywna nie niższa niż 2 500 zł (naliczana w zależności od sytuacji majątkowej i osobistej sprawcy) lub areszt do 30 dni,

 • zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat,

 • 10 punktów karnych – do 16.09.2022, a od 17.09.2022 – 15 punktów karnych.

Z kolei za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości bądź po użyciu środków o podobnym działaniu, grozi:

 • grzywna, ograniczenie wolności (obowiązkowe wykonywanie prac społecznych lub potrącenie wynagrodzenia maksymalnie przez okres 2 lat) lub kara więzienia,

 • zakaz prowadzenia pojazdów od 3 lat do 15 lat (sprawca może złożyć wniosek o skrócenie tego okresu),

 • kara pieniężna od 5 000 zł do 60 000 zł (na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej),

 • 10 punktów karnych – do 16.09.2022, a od 17.09.2022 – 15 punktów karnych.

Kara za jazdę pod wpływem alkoholu i stanie nietrzeźwości uzależniona jest także od dodatkowych okoliczności. Chodzi m.in. o niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków. Na ostateczny wyrok sądu wpływa także czas posiadania prawa jazdy. Co dzieje się w sytuacji, w której przepisy prawa dają możliwość wyboru między aresztem a innym rodzajem kary? Na orzeczenie sądu wpływa kilka czynników. Najważniejszym z nich jest, czy czyn został popełniony nieumyślnie, czy wręcz przeciwnie. Areszt jest możliwy wyłącznie w tej drugiej sytuacji. Na wymiar kary wpływa także waga czynu oraz dodatkowe okoliczności. Sąd bierze pod uwagę przeszłość sprawcy, czyli weryfikuje, czy jest to pierwsze wykroczenie albo przestępstwo, czy kierowca odbywał już karę więzienia lub prowadził pojazd po alkoholu. Z kolei kara zakazu prowadzenia pojazdów może spotkać zarówno kierowcę, który prowadził w stanie nietrzeźwości, jak i po spożyciu alkoholu. Kluczowe dla orzeczenia są szczególne okoliczności i zagrożenie, jakie stworzył sprawca. Jednak przepisy prawa nie wskazują jasno, które konkretnie okoliczności mogą zostać uznane za szczególne. Dlatego każda sprawa jest analizowana indywidualnie. Warto dodać, że w toku postępowania sąd bierze pod uwagę nie tylko okoliczności popełnienia przestępstwa, ale także weryfikuje osobę sprawcy.

Poza zmianami w liczbie punktów karnych od 17.09.2022 następuje także wydłużenie okresu, po którym punkty zostaną skasowane. Będą to 2 lata od momentu opłacenia kary finansowej. Jeżeli grzywna nie zostanie uregulowana, punkty nie znikną z konta kierowcy. Warto zauważyć, że ubezpieczenie OC znajduje się w wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela. W praktyce oznacza to, że nie chroni ono kierowców, którzy prowadzą pojazd po alkoholu.

Wypadek pod wpływem alkoholu – co wtedy?

Wymiar kary dla kierowcy, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, jest uzależniony od skutków, do jakich doszło w wyniku zdarzenia. Co dzieje się w sytuacji, gdy kierowca spowoduje wypadek pod wpływem alkoholu i zbiegnie z miejsca zdarzenia? Konsekwencje będą dokładnie same, jak gdyby pozostał na miejscu wypadku. Przejdźmy do konkretów: co grozi Ci, jeśli spowodujesz wypadek? Konsekwencje określa art. 177 Kodeksu karnego, który mówi:

§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jednak to nie wszystko. Jeżeli sprawcą wypadku ze wskazanymi wyżej skutkami jest kierowca, który prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości, sąd wymierza karę pozbawienia wolności, którego okres zostaje zwiększony o połowę górnej granicy wskazanej w przepisach. W praktyce oznacza to, że sprawca wypadku ze skutkiem śmiertelnym może zostać skazany na 12 lat pozbawienia wolności (maksymalnie 8 plus połowa tej wartości, czyli 4). Zasadnicza różnica w procesie sądowym i wymierzaniu kary polega na tym, czy nietrzeźwy kierowca spowodował wypadek, czy wyłącznie był jego uczestnikiem. Zatem zbadane zostaną wszystkie okoliczności zdarzenia i na ich podstawie dojdzie do wymierzenia kary.

 

Jazda po alkoholu bez prawa jazdy

 

Zastanawiasz się, co grozi Ci jeśli prowadziłeś pojazd bez uprawnień, a dodatkowo po spożyciu alkoholu? Wymiar kary będzie uzależniony, podobnie jak w innych przypadkach, od stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu; powodu, z którego nie miałeś uprawnień; poziomu ryzyka, który stworzyłeś; konsekwencji, jakie wywołał czyn oraz Twojej sytuacji osobistej. Według przepisów prawa osoba nieposiadająca uprawnień to ta, która nie ma prawa jazdy; wobec której wydano decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy lub decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Nie chodzi o sytuację, w której nie posiadasz przy sobie dokumentów, ponieważ są to dwie różne sprawy. Za ten czyn grozi wyłącznie kara nagany lub grzywny od 20 zł do 250 zł.

Warto wiedzieć, że jazda po alkoholu bez prawa jazdy jest złamaniem aż dwóch przepisów, co z zasady będzie wiązać się z bardziej surowym wymiarem kary. Ponadto, jeżeli prowadziłeś pojazd po alkoholu, a powodem braku uprawnień był zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez sąd – jesteś w trudnej sytuacji. Popełniłeś przestępstwo, jakim jest niestosowanie się do zakazu orzeczonego przez sąd. W tym przypadku powinieneś liczyć się z karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Z kolei w przypadku braku posiadania lub cofnięcia prawa jazdy, sprawcy grozi kara grzywny od 20 zł do 5 000 zł. 

 

Jazda pod wpływem alkoholu – recydywa

 

O recydywie mówi się w przypadku kierowców, którzy zostali ukarani za jazdę pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości i dopuścili się tego czynu ponownie, grozi im:

 • kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat,

 • zakaz prowadzenia pojazdu przez okres minimum 3 lat,

 • zapłata podwójnej grzywny (jeśli sprawca dopuści się ponownej jazdy po alkoholu w ciągu dwóch lat od pierwszego zdarzenia),

 • świadczenie pieniężne w wysokości minimum 10 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Jak kończy się kolejna recydywa? Jazda pod wpływem alkoholu po raz trzeci oznacza dla kierowcy dożywotnią utratę prawa jazdy.

 

Jak odzyskać prawo jazdy po alkoholu w 2024?

 

Już w momencie, w którym grozi Ci utrata prawa jazdy za alkohol, warto zwrócić się o pomoc do prawnika. Jego udział w procesie może prowadzić do zmiany wyniku postępowania karnego, jeśli wiedza i doświadczenie pozwolą mu zgłosić odpowiednie wnioski dowodowe. Udzieli wskazówek i pomoże przygotować korzystną taktykę. Dzięki temu wiele wątpliwości może zostać rozstrzygniętych. Istnieje także możliwość, o której wielu kierowców nie ma świadomości. Jeżeli sprawcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów, może on ubiegać się o wyłącznie określonych kategorii prawa jazdy spod sądowego zakazu. Kolejną jest warunkowe umorzenie, na skutek czego sprawca nie będzie ukarany, lub nałożona zostanie na niego niższa kara. Jednocześnie skróceniu może ulec czas zakazu prowadzenia pojazdów lub na kierowcę nakładany jest tzw. okres próby, który może trwać od 1 roku do 3 lat.

Kto może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, gdy grozi mu kara za kierowanie w stanie nietrzeźwości? Kierowca, który podczas prowadzenia pojazdu nie miał w wydychanym powietrzu więcej niż 0,25 mg/dm3 (co daje 0,5 promila) oraz do tej pory nie był karany za umyślne przestępstwo. Podobnie, jak w przypadku innych sytuacji, brane są pod uwagę okoliczności zdarzenia oraz sytuacja osobista sprawcy. Jeżeli warunkowe umorzenie postępowania karnego będzie skutkować rocznym zakazem prowadzenia pojazdów, wówczas kierowca nie musi zdawać kolejnego egzaminu na prawo jazdy. Czy to wszystkie możliwości, jakie mają kierowcy zatrzymani za kierowanie pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości? Kolejną opcją jest blokada alkoholowa, czyli urządzenie wchodzące w skład wyposażenia samochodu, które bada stan trzeźwości kierowcy. Jeżeli stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza dozwolony poziom, samochód nie zostanie uruchomiony. W praktyce pozwala to skrócić okres zakazu prowadzenia pojazdów. Jednak o zastosowanie tego rozwiązania można wnioskować dopiero po upływie połowy okresu wskazanego jako zakaz prowadzenia pojazdów. Co w przypadku osób, które otrzymały najwyższy wymiar kary, czyli zakaz obowiązujący dożywotnio? Wniosek mogą złożyć po upływie 10 lat. A jak zupełnie odzyskać prawo jazdy? W ciągu 7 dni od dostarczenia postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy masz prawo do zaskarżenia decyzji prokuratora. Jeśli jednak zależy Ci na odzyskaniu prawa do prowadzenia pojazdów i chcesz to zrobić skutecznie – trudno o lepszą metodę, niż podjęcie współpracy z prawnikiem. Adwokat przeanalizuje Twoją sytuację i zaproponuje najkorzystniejszą drogę obrony. Pomoże Ci skrupulatnie przygotować się do procesu sądowego i znajdzie argumenty, które wpłyną na złagodzenie wymiaru kary.

Wiesz już, co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu i co może wpłynąć na złagodzenie wymiaru kary. Jednocześnie chcąc zwiększyć swoje szanse na najkorzystniejszy wyrok, warto rozważyć podjęcie współpracy z prawnikiem, który przeprowadzi Cię przez proces, a być może jego argumenty sprawią, że postępowanie przed sądem nie będzie konieczne.

 

Powiązane artykuły:

Wstecz
Jazda pod wpływem alkoholu — co grozi za kierowanie w stanie nietrzeźwości w 2024? Adwokat Gdańsk
Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.