Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk

SDE | Dozór elektroniczny

System dozoru elektronicznego (SDE) umożliwia kontrolę osoby skazanej przez urządzenia monitorujące podłączone do systemu GPS. Mogą to być na przykład bransoletki. Wykorzystanie tej metody znacząco zwiększa skuteczność systemu penitencjarnego, nie wszyscy skazani muszą bowiem odsiadywać wyroki w więzieniu. Kontrolowanie, w jaki sposób zachowują się osoby skazane nawet z dużej odległości nie stanowi dużego problemu, co pozwala na częściowe zaangażowanie społeczne przestępców i znacząco przyspiesza ich resocjalizację.

 

Sde — co to jest?

 

System dozoru elektronicznego jest zbiorem technologii i procedur służących do monitorowania osób poddanych ograniczeniom wolności, takim jak na przykład zwolnienie warunkowe. Dzięki jego zastosowaniu możliwe jest bardziej elastyczne kontrolowanie zachowania skazanych w porównaniu do tradycyjnych metod. Izolacja w więzieniu niekoniecznie sprzyja ponownej integracji ze społeczeństwem i często po prostu się nie sprawdza. Objęta dozorem elektronicznym osoba zobowiązana jest do noszenia urządzenia, które dostarcza informacji na temat jej bieżącego położenia. W przypadku wykorzystania technologii GPS specjalne urządzenie wyposażone w nadajnik pozwala na śledzenie jej dokładnej lokalizacji i innych istotnych parametrów.

 

Powszechnie używa się na przykład elektronicznych bransoletek, które można założyć na nogę lub nadgarstek. Wbudowane w ich konstrukcję sensory pozwalają na monitorowanie ruchu konkretnej osoby, jej lokalizacji, czy nawet takich parametrów, jak poziom alkoholu we krwi. Zebrane informacje przesyłane są do centralnego systemu monitorowania, gdzie specjalne oprogramowanie je analizuje. System może generować ostrzeżenia lub alarmy w przypadku, gdy warunki dozoru zostaną naruszone. Jedną z opcji jest także definiowanie stref, w których nadzorowana osoba może się swobodnie poruszać. Dużą zaletą tego rozwiązania jest jego wysoka skuteczność. Jej osiągnięcie możliwe jest bez podejmowania drastycznych kroków.

 

Dozór elektroniczny — kiedy się stosuje?

 

W niektórych przypadkach dozór elektroniczny może być stosowany jako alternatywa dla tradycyjnej izolacji w więzieniu, co pozwala na odbycie kary w bardziej otwartych i elastycznych warunkach. Są nim często objęte osoby skazane na karę więzienia, przebywające na zwolnieniu warunkowym. Dzięki zastosowaniu tej metody samopoczucie skazanego jest lepsze i chętniej włącza się ponownie w życie społeczne. Ostatecznie to właśnie resocjalizacja przestępców jest najbardziej pożądanym efektem działania wymiaru sprawiedliwości.

 

Zastosowanie dozoru elektronicznego bywa uzasadnione, jeśli skazani nie mogą zbliżać się do określonych miejsc. Metoda ta pozwala ponadto na zwiększenie bezpieczeństwa ofiar przestępstw, ponieważ umożliwia bieżące monitorowanie zachowania sprawcy. Ostateczna decyzja o zastosowaniu tego środka leży jednak w gestii sądu. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości decydują o tym, czy dozór elektroniczny sprawdzi się w konkretniej sytuacji.

 

Dozór elektroniczny — jak działa?

 

Warto mieć świadomość dozór elektroniczny — jak działa? Metoda ta może opierać się na różnych technologiach, a jedną z najczęściej stosowanych jest monitorowanie GPS. Dzięki geolokalizacji bieżące położenie skazanego staje się dokładnie widoczne. Czasami kontroli podlega również aktywność określonej osoby. Na przykład, jeśli skazany został objęty zakazem zbliżania się do określonych miejsc lub osób, system może rejestrować te dane.

 

Urządzenia służące do dozoru elektronicznego zasilane są na baterie, a pochodzące z nich przesyła się do centralnego systemu monitorowania. W przypadku naruszenia warunków dozoru system generuje alarm, dzięki czemu odpowiednie organy mogą podjąć skuteczne adekwatne w określonej sytuacji działania. Dozór elektroniczny jest bardzo nowoczesnym, a zarazem prostym rozwiązaniem, który pozwala ograniczyć do minimum stosowanie środków przymusu bezpośredniego.

 

System dozoru elektronicznego w sprawach karnych

 

System dozoru elektronicznego jest przeważnie stosowany w sprawach karnych. Stanowi skuteczną alternatywę dla izolacji w więzieniu. Może się sprawdzić nie tylko jako jedna z sankcji po ogłoszeniu wyroku, ale również środek zapobiegawczy używany w stosunku do osób, które dopiero oczekują na rozprawę. Sprawy karne nie zawsze muszą kończyć się, w sposób, który wyklucza oskarżonego z podejmowania wszelkich aktywności społecznych. Izolacja nie zawsze jest najlepszym sposobem radzenia sobie z przestępcami.

 

Zastosowanie metody dozoru elektronicznego pozwala na bieżące sprawdzanie lokalizacji skazanego. System jednak powinien zostać również skonfigurowany do monitorowania, czy kontrolowana osoba przestrzega ograniczeń czasowych, takich jak godziny, w których powinna pozostawać w określonym miejscu. Możliwe jest także sprawdzanie jej bieżącej aktywności — na przykład czy nie przemieszcza się zbyt szybko (co wskazuje na ucieczkę) lub czy próbuje manipulować urządzeniem dozoru. Dzięki temu sam skazany pilnuje swojego zachowania i nie narusza warunków kary.

Podział majątku Adwokat Gdańsk

Sprawy karne adwokat

Dochodzenie roszczeń przeciwko GetBack oraz Idea Bank

Rozwody gdańsk prawnik rozwodowy

Mediacje rodzinne Gdańsk

Sprawy cywilne Gdańsk adwokat od spraw cywilnych

Sprawy rodzinne Gdańsk

Doradztwo biznesowe

Sprawy odszkodowawcze Gdańsk

Prawo mody

Adwokat spadki Gdańsk, adwokat od spraw spadkowych

Kredyty CHF kredyt we frankach Kancelaria

Sprawy gospodarcze Gdańsk

Mediacje gospodarcze, rodzinne i cywilne

Adwokat sprawy samochodowe

Doradztwo prawne Fotowoltaika

SDE | Dozór elektroniczny

ENA | Europejski nakaz aresztowania

Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.