Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk
Blog

Jak napisać pozew?

Spis treści

 

 

Spory i nieporozumienia przytrafiają się każdemu. Większość konfliktów jesteśmy w stanie załagodzić od razu, a czasem potrzebujemy do tego pomocy mediatora. W szczególnych przypadkach, kiedy dwie strony kompletnie nie mogą dojść do porozumienia, finał sporu znajduje miejsce w sądzie. Jeżeli znajdujesz się w sytuacji, gdzie wszystkie ugodowe próby rozwiązania konfliktu zostały wykorzystane i dalej nie doszedłeś z drugą stroną do porozumienia, koniecznie przeczytaj ten artykuł. Dowiesz się z niego jak napisać pozew, jakie są wymagania formalne oraz jak złożyć go do e-sądu.

 

Czym jest pozew?

 

Zacznijmy od tego, kto jest stronami w postępowaniu sądowym. Zazwyczaj mamy do czynienia z dwiema stronami konfliktu, z której jedna z nich występuje do sądu z danym żądaniem. Ta osoba to powód. Osobą, przeciwko której będzie toczyć się postępowanie, nazywamy pozwanym.

Pozew to pismo procesowe zawierające żądanie rozpoznania sprawy przez właściwy sąd. Ma on zastosowanie przede wszystkim w procedurze cywilnej. Treść pozwu powinna zawierać żądanie, czyli skonkretyzowane żądanie określonego zachowania się pozwanego. Pozwany to osoba, przeciwko której kierowane są zarzuty lub roszczenia. Cechą charakterystyczną pozwu jest jego pisemna forma. W sprawach drobnych, gdzie wartość sporu nie przekracza 10 tysięcy złotych, rozpoznanie nastąpi w trybie postępowania uproszczonego. W tym przypadku, do napisania pozwu można wykorzystać gotowy formularz.

Pozew można złożyć w każdym sądzie rejonowym, jeśli jest on właściwy dla przedmiotu sporu i jeśli nie ma innych ograniczeń wynikających z przepisów prawa. Można go złożyć przeciwko każdej osobie fizycznej lub prawnej zarejestrowanej z adresem w Polsce, lub za granicą, która naruszyła nasze prawa i wyrządziła szkodę (lub grozi jej wyrządzeniem). To, co ważne — powód może również wystąpić z pozwem przeciwko organizacji, która została postawiona w stan upadłości lub likwidacji, ale nie została jeszcze wykreślona z rejestru.

 

Jak napisać pozew — jakie są wymagania formalne?

 

Podstawową sprawą w udanym pozwie jest prawidłowe złożenie dokumentów do sądu. Należy pamiętać, że to w głównej mierze od właściwie napisanego pozwu, będzie zależeć wynik rozprawy. Warto więc skorzystać z pomocy prawnika, przy jego tworzeniu. W dokumencie konieczne jest podanie pełnych i dokładnych informacji o sprawie i jej uczestnikach. Pisząc pozew, należy opierać się na twardych danych, bez zbędnego “lania wody”. Treść pozwu nie jest w jakiś sposób standaryzowana. Ważne jest jednak, aby wykazać w nim szkodę poniesioną w wyniku działań osoby, organu lub przedsiębiorstwa i jasno określić żądanie, które chce się uzyskać.

Nie należy przy tym skupiać się na własnych emocjach, ale na faktach, które można udowodnić. Pamiętaj, że pozew jest kluczowym elementem rozpoznania sprawy. Od jego skuteczności często zależy wygrana w postępowaniu sądowym. Z tego powodu warto skorzystać z pomocy prawnika, który ostatecznie zdecyduje, jak napisać pozew do sądu, aby przyniósł on najwięcej korzyści. Jeżeli potrzebujesz pomocy w napisaniu pozwu w zakresie spraw cywilnych lub spraw z zakresu prawa rodzinnego, zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci na pewno pomogą Ci przejść każdy etap procesu sądowego — od napisania pozwu, przez jego złożenie w odpowiedniej jednostce, po reprezentację Twoich interesów w trakcie procesu.

Szczegółowe informacje o tym, co dokładnie powinien zawierać pozew sądowy, znajdują się w art. 126 oraz 187 Kodeksu postępowania cywilnego. Wg wytycznych ustalonych przez ustawodawcę, prawidłowo skonstruowany dokument musi zawierać:

 • Oznaczenie sądu, do którego kieruje się pozew;
 • Oznaczenie stron, dane adresowe;
 • Dane pełnomocnika;
 • Oznaczenia rodzaju pisma (typ roszczenia);
 • Dokładne określenie żądania;
 • Wartość przedmiotu sporu (szczególnie ważne w sprawach majątkowych);
 • Opłata od pozwu (bez których nie nastąpi rozpoznanie sprawy);
 • Uzasadnienie;
 • Spis załączników;
 • Odpis pozwu i odpisy załączników dla pozwanego;
 • Podpis składającego pozew (jego brak jest równoznaczny z brakiem oświadczenia woli i ma kluczowy wpływ na podjęcie przez sąd rozpoczęcia postępowania).

Oprócz obowiązkowych elementów pozew sądowy można uzupełnić o inne ważne dla sprawy rzeczy. Mogą to być m.in.: wnioski dowodowe, o zabezpieczenie powództwa, o rozpoznanie sprawy pod nieobecność powoda (o ile dysponujemy reprezentacją prawną), czy o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jak złożyć pozew do e-sądu?

 

Jeśli chcesz złożyć pozew przeciwko komuś lub jakiejś firmie, ważne jest, aby wiedzieć, jak postępować. Dzięki nowoczesnym technologiom procedura jest aktualnie dość prosta i może zając zaledwie kilka minut. Wystarczy złożyć pozew do e-sądu za pomocą formularza online.

E-sądy powstały w celu uproszczenia pewnych postępowań, zwłaszcza gdy obecność stron nie jest konieczna do wydania właściwego orzeczenia. Orzeka się w nim o roszczeniach pieniężnych, przy czym kwestia wymagalności roszczenia musi być samodzielnie wskazana w pozwie. Pozew kierowany do e-sądu ma postać gotowego formularza internetowego, który wypełniony zgodnie z instrukcją podaną przez aplikację spełnia wymogi proceduralne dla postępowania przed e-sądem. Wszystko jest więc w miarę proste i przejrzyste. Należy jednak pamiętać, że postępowanie przed sądem niesie ze sobą trwałe konsekwencje prawne. Z tego powodu, również w przypadku składnia pozwu w e-sądzie warto skontaktować się z kancelarią prawną.

 

Jak napisać odpowiedź na pozew?

 

Odpowiedź na pozew stanowi obronę pozwanego przed zarzutami podniesionymi w pozwie. Co do zasady, odpowiedź na pozew musi mieć formę pisemną i zawierać własnoręczny podpis strony wnoszącej, lub jej pełnomocnika. Tak samo, jak sam pozew, tak i odpowiedź na niego musi zawierać kilka istotnych elementów, takich jak:

 • Oznaczenie sądu;
 • Wskazanie sygnatury sprawy, której dotyczy;
 • Oznaczenie stron i pełnomocników;
 • Oznaczenie rodzaju pisma (w tym przypadku będzie to odpowiedź na pozew);
 • Dowody na poparcie swojego stanowiska;
 • Podpis osoby, która wnosi pismo;
 • Wskazanie załączników.

Niezależnie od tego, czy jesteś powodem, czy pozwanym, w sprawach sądowych, zawsze możesz skorzystać z pomocy kancelarii prawnej. Zapraszamy do kontaktu!

 

Powiązane artykuły:

Wstecz
Jak napisać pozew? Adwokat Gdańsk
Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.