Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk
Blog

Jak złożyć pozew o rozwód?

Jeśli poszukujesz wskazówek dotyczących złożenia pozwu rozwodowego, prawdopodobnie w Twoim małżeństwie nastąpił znaczny lub trwały rozkład pożycia i nie istnieją podstawy, które mogłyby je odbudować. Czy wiesz, jak napisać pozew o rozwód i jak przygotować się do całego procesu? Ile trwa rozwód za porozumieniem stron, a ile z orzekaniem o winie i które rozwiązanie bardziej jest korzystniejsze? Na co należy się przygotować i jak zadbać o dobro nieletnich dzieci, które pojawiły się w małżeństwie? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rozwodu i podpowiadamy, jak ułatwić sobie cały proces.

 

Spis Treści

 

 

Pozew o rozwód – jak się przygotować?

 

Decyzja o rozwodzie powinna zostać podjęta świadomie – co do tego zgodni są wszyscy prawnicy. Warto dokładnie przemyśleć każdy krok, który zamierzamy podjąć, aby nie pogubić się we własnych problemach. Ważne jest jasne sprecyzowanie oczekiwań i panowanie nad emocjami. Wiemy, że rozwód wiąże się z silnym uczuciem stresu, a jeśli spotykamy się z brakiem chęci współpracy ze strony współmałżonka – może być źródłem poważnych kłopotów i trwać latami. Jak przetrwać rozwód? W ramach przygotowań warto podjąć współpracę z adwokatem, który obiektywnie oceni sytuację i wskaże możliwe rozwiązania konkretnych kwestii. Przygotowania powinny rozpocząć się od ustalenia faktycznej przyczyny rozpadu małżeństwa (m.in. zdrada lub nałogi) i wskazania, w jakim stopniu każda ze stron się do niego przyczyniła. Warto postawić na absolutną szczerość w tym zakresie i przyznać się przed samym sobą, na ile to my ponosimy odpowiedzialność za obecną sytuację. Przez chwilę spójrz na siebie oczami współmałżonka – jak mógłby ocenić Twoją postawę? Od udzielenia rzetelnych odpowiedzi na te pytania w dużej mierze zależy przebieg całego procesu rozwodowego. O tym, jak uda Ci się przetrwać rozwód, decydują Twoje relacje ze współmałżonkiem, wasza komunikacja i oczekiwania względem drugiej strony. W ramach przygotowań do rozwodu zastanów się, czy chcesz, aby wyrok sądu zawierał orzeczenie o winie. Jeśli Ty lub Twój współmałżonek właśnie tak postanowicie – przygotuj się na trudny proces, w którym podjęte zostaną najtrudniejsze tematy dotyczące Waszego małżeństwa i konieczne może okazać się zaangażowanie wielu członków rodziny i bliskich znajomych. Istotne jest także określenie kwestii opieki nad nieletnimi dziećmi, wysokości alimentów dla nich lub dla siebie oraz decyzja w sprawie podziału majątku. Bardzo ważne, abyś odpowiedział sobie na jeszcze jedno pytanie: czy zależy Ci na szybkim rozwodzie.

 

Jak napisać pozew o rozwód?

 

W Twoim małżeństwie nastąpił trwały lub zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i postanawiasz je zakończyć. Udało Ci się określić własne oczekiwania i odpowiedzieć na postawione wyżej pytania. Teraz nadchodzi czas na podjęcie kolejnego kroku. Czy wiesz, jak napisać pozew o rozwód? Przede wszystkim zadbaj o spełnienie wszystkich wymogów formalnych, czyli umieszczenie w dokumencie:

 • danych stron postępowania – kto jest powodem, a kto pozwanym (imiona, nazwiska, numery PESEL),

 • informacji, czy jest to pozew bez orzekania, czy z orzeczeniem o winie,

 • oznaczenia sądu, do którego kierowany jest wniosek,

 • uzasadnienia żądania: wskazanie argumentów, dołączenie dowodów (np. dokumentów), powołanie świadków,

 • informacji, kto jest winny rozpadowi małżeństwa,

 • własnoręcznego podpisu powoda lub adwokata, który nas reprezentuje.

Jeśli w małżeństwie są nieletnie dzieci, należy dodatkowo umieścić informację o opiece nad nimi oraz wysokością alimentów. Wśród załączników, które należy dostarczyć wraz z pozwem, wymienia się: odpis aktu urodzenia małoletnich dzieci, aktu małżeństwa oraz dowód wpłaty od pozwu (obecnie wynosi 600 zł). W zależności od konkretnej sytuacji lista załączników będzie się różnić. Dodatkowo konieczne może okazać się dostarczenie zaświadczenia o zarobkach lub informacji o kosztach utrzymania małoletnich dzieci. Pisząc pozew o rozwód, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, dzięki którym zadanie to będzie łatwiejsze. Dokument powinien opisywać Twoją sytuację w jasny i precyzyjny sposób. Używaj prostych sformułowań i bądź szczery. Nie pomijaj żadnej istotnej dla Ciebie kwestii. Zdecydowanie łatwiej będzie Ci napisać pozew o rozwód, jeśli uda Ci się rzetelnie odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące Twojego małżeństwa i okoliczności jego rozpadu.

 

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

 

Wymienioną wcześniej dokumentację należy przygotować w trzech kopiach. Dwa zestawy wysyłamy do sądu (jeden z nich otrzyma sędzia orzekający w sprawie, a drugi zostanie przekazany do pozwanego), a jeden zostawiamy dla siebie. Gdzie złożyć pozew o rozwód? Należy dostarczyć dokumenty do sądu okręgowego, wskazanego w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, czyli (w kolejności):

 • sądu, w którego okręgu małżonkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali, jeśli jedna ze stron wciąż w nim zamieszkuje,

 • sądu właściwego dla miejsca zamieszkania strony pozwanej,

 • sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda.

Wiesz już, gdzie złożyć pozew o rozwód, ale w jaki sposób należy to zrobić, aby był on skuteczny? Dokumenty można dostarczyć do sądu pocztą. W takiej sytuacji najlepiej wybrać formę listu poleconego, a dowód nadania dołączyć do swojego kompletu dokumentów. Inną możliwością jest osobiste złożenie pozwu we właściwym sądzie, a dokładnie na biurze podawczym. Jako potwierdzenie otrzymasz pieczątkę zawierającą datę i godzinę dostarczenia pisma.

 

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

 

Przygotowanie pozwu rozwodowego w tej sytuacji jest trudniejsze, ponieważ należy w nim wskazać konkretne argumenty poparte dowodami, które wskazują na wyłączną winę jednego z małżonków w kwestii rozpadu małżeństwa. Do najczęstszych zalicza się zdradę, przemoc fizyczną i psychiczną, alkoholizm, ale także nielojalność czy brak udziału w zaspokajaniu potrzeb rodziny. Co daje rozwód z orzeczeniem o winie? Powód podejmuje decyzję o przygotowaniu takiego pozwu, jeśli oczekuje konkretnych korzyści np. alimentów. Przesłaniem do ich żądania jest pogorszenie sytuacji materialnej niewinnego małżonka wskutek rozwodu. Wysokość alimentów jest ustalana na podstawie usprawiedliwionych potrzeb. Jeśli zatem dysponujesz dowodami, które potwierdzą Twoje argumenty, a w związku z orzeczeniem o wyłącznej winie współmałżonka spodziewasz się alimentów – warto zdecydować się na tę opcję. Jednocześnie pamiętaj, że może być to poważna przeszkoda, jeśli chcesz szybko załatwić rozwód. Warto jednak rozważyć wszystkie za i przeciw, zanim podejmiesz ostateczną decyzję. W tym zadaniu może pomóc profesjonalista, czyli prawnik z doświadczeniem, który obiektywnie oceni Twoją sytuację.

 

Ile trwa rozwód za porozumieniem stron?

 

Jeśli małżonkowie zgodnie ustalają warunki rozwodu i nie chcą wyroku z orzekaniem o winie – oszczędzają nie tylko własny czas, ale i unikają poważnego stresu. Choć wydawać się może, że rozwód za porozumieniem stron to niecodzienna sytuacja, to jednak wiele osób wybiera właśnie takie rozwiązanie. Jeśli zastanawiasz się, jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie – rozwód za porozumieniem stron może być odpowiedzią na Twoje pytanie. W takim przypadku większość kluczowych ustaleń pomiędzy współmałżonkami odbywa się poza sądem. To najlepsze rozwiązanie nie tylko dla małżonków, ale także dla dzieci, które również są dotknięte całym procesem. Jeśli podjęliśmy decyzję o rozwodzie za porozumieniem stron, należy poinformować o tym właściwy sąd już w pozwie rozwodowym. O tym, ile trwa rozwód z orzekaniem o winie, decyduje także liczba spraw, które są rozpatrywane w konkretnym sądzie. Od momentu złożenia pozwu zazwyczaj w ciągu kilku lub kilkunastu tygodni odbywa się rozprawa. Ile trwa rozwód za porozumieniem stron? Wyrok sądu może zapaść już na pierwszej rozprawie, podczas której padają wyłącznie pytania o ustalenia współmałżonków w kluczowych kwestiach, jak np. opieka nad dziećmi. Jak szybko załatwić rozwód? Jeśli obu stronom zgodnie zależy na szybkim uzyskaniu rozwodu i rozpoczęciu nowego życia, najszybszą metodą jest właśnie rozwód za porozumieniem stron wraz z podziałem majątku.

 

Ile trwa rozwód z orzeczeniem o winie?

 

To zdecydowanie dłuższy proces, niż w przypadku rozwodu za porozumieniem stron. Dzieje się tak, ponieważ orzeczenie o winie jednego współmałżonka odbywa się w wyniku długotrwałego postępowania dowodowego, podczas którego następuje przesłuchanie wielu świadków. Niektórzy z nich nie stawiają się na przesłuchanie, wówczas rozprawa zostaje przełożona. Co więcej taki wyrok zazwyczaj spotyka się z apelacją, którą składa współmałżonek, który nie zgadza się z decyzją i jest niezadowolony z wyniku procesu sądowego, co dodatkowo wydłuża całą procedurę. Czy warto decydować się na rozwód z orzekaniem o winie? Jeśli jesteś stroną postępowania, która oczekuje zabezpieczenia własnej sytuacji materialnej i nie zależy Ci na szybkim rozwiązaniu małżeństwa – warto. Trudno określić dokładnie, ile trwa rozwód z orzekaniem o winie, ponieważ wpływa na to wiele czynników. Niektóre sprawy kończą się w nieco ponad rok, inne trwają nawet kilka lat.

 

Ile trwa rozwód gdy są dzieci?

 

W postępowaniu rozwodowym, w którym będą podejmowane decyzje w sprawie przyszłości nieletnich dzieci, sąd bierze pod uwagę ich dobro, a nie interesy współmałżonków. Najbardziej komfortową sytuacją jest dokonanie ustaleń pomiędzy współmałżonkami, zanim dojdzie do rozprawy w sądzie. Najlepszym rozwiązaniem jest dołączenie do pozwu rozwodowego planu wychowawczego, podpisanego przez obu rodziców. Należy ustalić:

 • z którym z rodziców dziecko zamieszka po rozwodzie (istnieje także możliwość opieki naprzemiennej),

 • plan kontaktów dziecka z rodzicem, z którym nie będzie mieszkać,

 • wysokość alimentów.

Sąd podejmie decyzję o zakresie władzy rodzicielskiej, jaką przyznaje współmałżonkom. Może pozostawić ją w pełni obu stronom, ograniczyć, zawiesić albo odebrać prawa jednemu z nich lub obojgu. W zależności od konkretnej sytuacji sąd może przesłuchać świadków, skierować do domu kuratora sądowego lub zadecydować o konieczności uzyskania opinii biegłych, które ocenią sytuację dziecka, jego relacje z każdym z rodziców i warunki, które rodzic jest w stanie mu zagwarantować. Na to, ile trwa rozwód gdy są dzieci, wpływają podobne czynniki, jak wymienione już wcześniej. Najważniejszą sprawą jest wspólne porozumienie wypracowane przez współmałżonków – taki rozwód trwa najkrócej. Do najbardziej skomplikowanych i długotrwałych procesów zalicza się te, gdy brak wspólnej drogi porozumienia w kluczowych kwestiach, w małżeństwie są dzieci, a powód wniósł pozew o rozwód z orzekaniem o winie. Takie postępowanie może trwać nawet kilka lat, gdyż sąd musi przeprowadzić wnikliwe postępowanie dowodowe i przesłuchać wielu świadków.

 

Jak przetrwać rozwód?

 

Wiesz już, że na przebieg procesu rozwodowego wpływa wiele czynników. Twoją rolą będzie skrupulatne przygotowanie się do sprawy, czyli gromadzenie dowodów oraz dokładne określenie własnych oczekiwań. Zadbaj o własną przyszłość, ale jednocześnie pamiętaj, że najważniejsza jest szczerość. Jeśli istnieją ku temu przesłanki, ubiegaj się o rozwód z orzekaniem o wyłącznej winie współmałżonka. Jeżeli w Waszym małżeństwie obecne są nieletnie dzieci, weź pod uwagę przede wszystkim ich dobro. Rozwód należy do najsilniejszych przeżyć i najtrudniejszych sytuacji, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć. Dlatego zastanawiając się, jak przetrwać rozwód, weź pod uwagę potrzeby dzieci. Z ich perspektywy najlepszym rozwiązaniem jest rozwód bez orzekania o winie, czyli za porozumieniem stron. Współmałżonkowie zgodnie dokonują ustaleń dotyczących ich przyszłości, nie podejmują kłótni na oczach dzieci. Dla ich prawidłowego rozwoju znaczenie ma atmosfera panująca w domu podczas procesu rozwodowego. Widząc zgodnych rodziców, dzieci zyskują poczucie bezpieczeństwa. O tym, jak uda Ci się przetrwać rozwód decyduje Twoje przygotowanie i wybór właściwej strategii, która doprowadzi do osiągnięcia założonych celów. Chcąc maksymalnie ułatwić sobie cały proces, warto rozważyć współpracę z dobrym adwokatem od rozwodów, który pomoże przebrnąć przez ten trudny okres i będzie wsparciem w najtrudniejszych momentach.

 

Powiązane artykuły: 

Wstecz
Jak złożyć pozew o rozwód? Adwokat Gdańsk
Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.