Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk
Blog

Na jakiej podstawie określana jest wysokość alimentów?

Spis treści

 

 

Rozpad rodziny, w której częścią były nieletnie dzieci, zawsze niesie za sobą pewne konsekwencje, choćby dla jednej ze stron. W chwili rozwodu sprawą zajmuje się sąd okręgowy. Gdy jednak rodzice nie są zgodni co do opieki nad dzieckiem, problem trafia do wydziału rodziny i nieletnich sądu rejonowego. Tam wówczas zapada decyzja o losach i przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej jednej ze stron. Sąd rejonowy ustala także wysokość alimentów na dziecko, chyba że rodzice są w stanie dojść do porozumienia i sami wyznaczą zadowalającą obie strony kwotę.

 

Czym są alimenty na dziecko?

 

W języku prawnym alimenty są nazywane rentą alimentacyjną. To nic innego jak świadczenie wypłacane na najbliższą osobę z rodziny. Jest obowiązkowe i ma na celu dostarczanie osobie uprawnionej środków do wychowania i utrzymania. W prawie na próżno szukać informacji, dotyczących limitu wieku, do którego obowiązek alimentacyjny jest utrzymany. Pod uwagę bierze się jednak samodzielność dziecka. Strona musi płacić rentę do czasu, aż dziecko samo będzie w stanie się utrzymać. Wysokość alimentów jest ustalana przede wszystkim na rodziców, a kolejno na krewnych, jeśli rodzice nie mogą wywiązać się ze swojego obowiązku. Alimenty na dziecko płacone są w stałej kwocie, zwykle każdego miesiąca. Wszystko zależy jednak od ustaleń sądu, jeśli rodzice nie porozumieją się między sobą. 

 

Co wpływa na wysokość alimentów?

 

Zwykle zakłada się, że wysokość alimentów na dziecko jest uzależniona od kwoty zarobków osoby, której dotyczy obowiązek wypłacania renty. To jednak bardzo złudne, ponieważ obecnie bierze się pod uwagę zupełnie inne czynniki. Priorytetem są miesięczne koszty, które wynikają z utrzymania dziecka oraz jego potrzeb rozwojowych. Zgodnie z prawem w centrum stawia się zawsze dobro nieletnich, a także to, by nawet po rozwodzie rodziców, mieli oni utrzymany standard życia. Na wysokość alimentów wpływają:

1. Potrzeby dziecka — podczas dorastania ulegają zwiększeniu, dlatego rodzic ma prawo występować o zwiększanie kwoty alimentów;

2. Wysokość dochodów obu rodziców;

3. Zarobki oraz majątek rodzica, wobec którego występuje obowiązek alimentacyjny;

4. Koszty utrzymania dziecka, m.in.:

 

 • wyżywienie,
 • ubrania, buty oraz inne potrzeby tego typu,
 • comiesięczne opłaty za mieszkanie i inne rachunki,
 • leczenie,
 • wydatki na rozwój, m.in. edukację,
 • koszty dojazdów,
 • koszty ferii, rozrywki, wyposażenia pokoju dziecka, a także abonamentów.

 

Znaczenie ma także, od kiedy płaci się alimenty. Im starsze dzieci, tym zwykle większe potrzeby. Zwykle wysokość renty ustala się z uwzględnieniem możliwości zarobkowych obu stron. Co ważne, nawet jeśli strona, która ma płacić alimenty, pozostaje bezrobotna, pod uwagę bierze się i tak możliwości na rynku pracy, a zatem kwotę, jaką mogłaby zarobić dana osoba. Jednocześnie znaczenie ma częstotliwość wizyt z dzieckiem i udział w jego wychowaniu. 

 

Czy istnieje średnia wysokość alimentów?

 

Jak już wiesz, wysokość alimentów na dziecko jest uzależniona głównie od potrzeb nieletniego oraz potencjału zarobkowego rodzica, którego zobowiązanie dotyczy. Trudno zatem wskazać jedną średnią kwotę alimentów. Liczy się fakt, że dziecko musi żyć na takim samym poziomie jak wcześniej. Zwykle w dużych miastach alimenty nie wynoszą mniej niż 500 zł. Jedynie w szczególnych sytuacjach można mówić o obniżeniu tej kwoty. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy zobowiązany rodzin, np. zmaga się z poważną chorobą lub z innego powodu nie ma możliwości zarobkowych. Jeśli jednak strona, której dotyczy obowiązek alimentacyjny, jest zamożna, wówczas należy się spodziewać, że przyznane alimenty będą wysokie. 

 

Co ważne, renta przyznawana jest zarazem w sprawach o opiekę nad dziećmi. Wcześniej zwykle toczy się sprawa o rozwód, zatem, jeśli znajdujesz się w takiej sytuacji, potrzebny Ci będzie adwokat rozwodowy, który doradzi, jak postępować, a w razie potrzeby pomoże walczyć o wyłączne prawa do opieki.

 

Jak ustalić wysokość alimentów?

 

Poznałeś już czynniki, które wpływają na wysokość alimentów. Są one bardzo rozbudowane, dlatego trudno ustalić samodzielnie dokładną kwotę. Wbrew pozorom nie ma znaczenia to, ile jako osoba zobowiązana, będziesz w stanie płacić na dziecko. Obowiązek alimentacyjny uwzględnia jedynie to, jakie są Twoje możliwości zarobkowe oraz potrzeby dziecka. Dlatego do ustalenia wysokości renty potrzebny jest m.in.:

 • zeszłoroczny PIT,
 • umowa o prace,
 • wykształcenie, umiejętności,
 • zawód, jak i miejsce pracy.

 

Gdy jako rodzic nie masz żadnego wykształcenia, przy wyliczaniu wysokości alimentów na dziecko, uwzględnia się oferty pracy dla osób bez zawodu. Wbrew pozorom również nie zawsze kwota alimentacyjna zostaje podzielona na dwoje. Rodzic, który nie mieszka na co dzień z nieletnim, z reguły musi liczyć się z wyższymi kosztami. Przy wyliczaniu bowiem kwoty renty bierze się pod uwagę procent dochodów, jak i bezpośrednią opiekę nad dzieckiem. Musisz wiedzieć, że samodzielnie trudno ustalić wysokość alimentów. Sąd dokładnie analizuje wszelkie dane, wylicza, a także dokumentuje, by jak najlepiej dokonać podziału. 

 

Kiedy powstaje obowiązek alimentacyjny?

 

Powszechne pytanie, które możesz sobie zadawać jako zobowiązany rodzic, dotyczy tego, od kiedy płaci się alimenty. Obowiązek płacenia renty tego typu tworzy się w chwili ustalenia jej wysokości przez sąd rejonowy. Musisz wiedzieć, że jednocześnie rodzicowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczeń, szczególnie gdy sprawa sądowa o ustalenie wysokości alimentów ciągnie się przez długi czas. Wniosek ten powoduje, że zostaje ustalona kwota, którą zobowiązany musi płacić do czasu zakończenia procesu. Osoba, które dotyczy zobowiązana, zostaje poinformowana o tym pocztą. Nieodebranie pisma sądowego ani awizo dwukrotnie sprawia, że zakłada się jego odebranie.

 

Do kiedy płaci się alimenty na dziecko?

 

Alimenty na dziecko wbrew powszechnej opinii nie płaci się jedynie do 18. roku życia dziecka. Obowiązek ustaje dopiero w chwili, gdy jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że górną granicą jest wiek 25 lat. Dzieje się tak, jeśli dziecko kontynuuje naukę w szkole wyższej. Warto zauważyć, że zdarzają się także przypadki przyznawania dożywotnich alimentów. Ma to miejsce wtedy, gdy dziecko jest na tyle chore, że nie może samodzielnie się utrzymywać. 

 

Obowiązek alimentacyjny można jednak przerwać, jeśli opiekun udowodni w sądzie, że dziecko stara się przedłużyć otrzymywanie renty. Może mieć to miejsce, jeśli tak naprawdę wcale nie kształci się w żadnej szkole ani też nie chce podjąć pracy, by samodzielnie się utrzymać. 

 

Alimenty na dziecko i kary za uchylanie się od obowiązku płacenia

 

Wysokość alimentów na dziecko i brak poczucia obowiązku sprawia, że niektórzy rodzice unikają ich płacenia. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że wiąże się to z karami przyznawanymi przez sąd. Od chwili zasądzenia renty alimentacyjnej uiszczanie opłat jest obowiązkiem rodzica. W świetle prawa niewywiązanie się z takiego zobowiązania jest przestępstwem. Normowane jest to art. 209 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym, jeżeli rodzic uchyla się od płatności lub dokonuje nieterminowych wpłat, może zostać ukarany poprzez:

 • karę grzywny,
 • zablokowanie wynagrodzenia przez komornika,
 • karę pozbawienia wolności do 12 miesięcy lub jej ograniczenia.

 

Rodzic sprawujący wyłączoną opiekę nad dzieckiem ma prawo udać się po pomoc do prawnika, gdy alimenty nie są opłacane przez trzy okresy, np. trzy miesiące. Prawnik kieruje wówczas sprawę do komornika. Jednocześnie przy uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego rodzic może złożyć wniosek do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa. 

 

Jak widzisz, wysokość alimentów na dziecko zależy od wielu zmiennych. Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, najlepiej jest skierować sprawę do sądu, a w pierwszej kolejności skorzystać z pomocy adwokata, który pomoże Ci rozpocząć proces i będzie reprezentował Cię podczas rozprawy. Oszczędzi to wielu niewiadomych, a zarazem stresujących sytuacji.

 

Powiązane artykuły:

Wstecz
Na jakiej podstawie określana jest wysokość alimentów? Adwokat Gdańsk
Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.