Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk
Blog

Jak napisać testament?

Spis treści

 

 

Testament od zawsze stanowi powód do kłótni rodzinnych oraz innych sporów. Dotyczy bowiem majątku bliskich i wyraża ostatnią wolę, z którą nie każdy jest się w stanie pogodzić. Niekiedy napisanie testamentu wiąże się z uporządkowaniem istotnych spraw, które ciążą na głowie danej osoby. Ważne jest jednak właściwe sporządzenie tego dokumentu. Nieprzestrzeganie pewnych zasad może sprawić, że nie będzie on mógł być uznany za autentyczny. Podpowiadamy zatem, jak sporządzić testament? Zapraszamy do lektury. 

 

Jak napisać testament — co musisz wiedzieć?

 

Testament to nic innego jak rozporządzenie własnym majątkiem na wypadek własnej śmierci. Dokument ten traktowany jest w pierwszej kolejności przed dziedziczeniem ustawowym. Kluczowe jest jednak jego poprawne sporządzenie. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób chce wiedzieć, jak spisać testamentSprawy spadkowe są bardzo delikatne, dlatego odpowiednie sporządzenie dokumentu może mieć wpływ na najbliższych. Kluczowe jest zatem unikanie w testamencie błędów formalnych. 

 

Bez względu na to, czy testament sporządza się u notariusza, czy też w zupełnie inny sposób, kluczem jest unikanie jakichkolwiek błędów, które mogłyby doprowadzić do uznania go za nieważny. Inaczej wola spadkobiercy nie zostanie wypełniona, a majątek będzie podzielony zgodnie z dziedziczeniem ustawowym. By zaczerpnąć informacji, jak napisać testament, najlepiej skorzystać ze wsparcia adwokata. Podstawową kwestią jest fakt, że dokument ten może być sporządzane tylko na wypadek śmierci jednej osoby. Nie można zatem spisywać go wspólnie z małżonkiem. 

 

Musisz wiedzieć, że testament nigdy nie będzie ważny w określonych przypadkach, m.in. gdy osoba, której dotyczy:

 

  • jest zmuszona do jego sporządzenia, działa pod wpływem podstępu lub manipulacji czy groźby;
  • nie jest w pełni świadoma m.in. z powodu choroby
  • nie potrafi czytać i pisać w języku, w którym sporządzono testament.

 

Jak napisać testament własnoręczny?

 

Wiele osób zastanawia się, jak napisać testament własnoręcznie, by zachować jego ważność. To bez wątpienia duże ułatwienie dla osób starszych. Jeśli planujesz sporządzić taki dokument, to pamiętaj, że Twoja wola musi być spisana na kartce, tylko i wyłącznie przez Ciebie. Sąd nie przyjmie bowiem testamentu wydrukowanego i sporządzonego na Twoją prośbę przez inną osobę. Zatem jak spisać testament? Przede wszystkim w taki sposób, by miał znamiona własnoręczności. Możesz wykorzystać do tego dowolne narzędzie pisarskie oraz dowolny materiał. Wbrew pozorom wcale nie musi to być kartka. Istotne jest, by całość była czytelna co do treści i wykonana odręcznie. 

 

By zaczerpnąć więcej informacji na temat tego, jak sporządzić testament, warto przejrzeć dostępne wzory testamentów odręcznych. Na takich dokumentach zawsze widnieje dokładny i czytelny podpis, a także pełne nazwisko i imię lub tylko inicjał imienia. Podpis powinien być zamieszczony pod tekstem z ostatnią wolą. Co więcej, taki dokument lepiej, gdy zawiera datę. 

 

Jak spisać testament bez prawa do zachowku?

 

Równie częstą wątpliwością jest to, jak spisać testament bez prawa do zachowku? W życiu występują różne sytuacje, które niekiedy wymagają zdecydowanych działań. Spadkodawca może sporządzać swoim majątkiem według własnych poglądów.  To właśnie sporządzenie spadku pozwala na uwzględnienie zupełnie innego dziedziczenia niż ustawowe. Może się wydawać, że wówczas bliscy krewni będą pozbawieni jakiegokolwiek prawa do spadku. To jednak błędne założenie. Mogą oni bowiem dochodzić zachowku. Pozostaje więc pytanie, jak spisać testament bez prawa do zachowku? 

 

Musisz wiedzieć, żeby nie wypłacać zachowku osobom wydziedziczonym, muszą zaistnieć określone przesłanki. W rzeczywistości jednak prawo do zachowku ma małżonek oraz dzieci, rzadziej dziadkowie czy rodzice. Sytuacją, w której niemożliwe jest ubieganie się o zachowek, będzie np. gdy spadkobierca dopuścił się przestępstwa wobec spadkodawcy. Sąd musi jednak uznać daną osobę za niegodną prawa do zachowku. 

 

Jak napisać testament? O tym musisz wiedzieć

 

Wiesz już jak spisać testament, by spełnić podstawowe wymogi. Musisz jednak wiedzieć, że istnieją także inne sposoby na spisanie tego dokumentu, które można uznać za bezpieczniejsze. Podstawowym będzie testament notarialny, który zawsze jest najbezpieczniejszym wyborem. Co ważne, w niektórych sytuacjach przewiduje się sporządzanie go na podstawie ustnego oświadczenia woli. Jak sporządzić testament w taki sposób? Podstawą będzie obecność urzędnika oraz dwóch świadków. Gdy istnieje obawa szybkiej śmierci, dopuszcza się obecność trzech świadków. Osoby te jednak nie mogą otrzymać od danej osoby spadku. Takie oświadczenie woli musi być sporządzone w formie oświadczenia woli. Takie rozwiązania są jednak rzadko stosowane i dotyczą sytuacji nagłych, gdy osoba jest w złym stanie zdrowia. Jak już wiesz, warto odpowiednio wcześniej zaczerpnąć informacji, jak spisać testament, np. u adwokata. Zyskasz pewność, że po śmierci spadek otrzymają osoby zgodnie z Twoją wolą. 

 

Jak napisać testament, by był ważny?

 

Wiesz już, jak napisać testament, by był ważny. Pamiętaj więc, że nie ma oficjalnego wzoru testamentu własnoręcznego, którego musiałbyś się trzymać. Nie musisz również obawiać się o użycie niewłaściwego słownictwa, gdyż kluczem jest pisanie w języku, który się zna. Zatem testament musi być sporządzony Twoją ręką, zawierać datę oraz podpis. 

 

Przestrzeganie tych zasad na pewno sprawi, że dokument będzie ważny, bez względu na podział spadku. Co ważne, pismo może zamykać się nawet w jednym zdaniu. Warto mieć na względzie maksymalnie precyzyjne ujęcie ostatniej woli. W tym może pomóc adwokat. Zyskasz wówczas pewność, że po śmierci majątek otrzymają osoby, do których kierowałeś spadek. W trudnych sytuacjach możesz zdecydować się na wizytę adwokata w swoim domu.

 

Powiązane artykuły:

Wstecz
Jak napisać testament? Adwokat Gdańsk
Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.