Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk
Blog

Pozbawienie praw rodzicielskich — co musisz wiedzieć?

Jedną z procedur, które wiążą się z dużym stresem oraz emocjami już przy pierwszym kontakcie z adwokatem, jest pozbawienie praw rodzicielskich. Gdy dziecko nie jest jeszcze świadome, wówczas największy kryzys przechodzi opiekujący się nim rodzic. Sprawa staje się tym trudniejsza, im starsze jest dziecko. Jednak oprócz emocji, które towarzyszą takiej sytuacji, zabranie praw rodzicielskich rodzi pewne skutki. Wyjaśniamy dzisiaj, czy pozbawienie praw rodzicielskich zwalnia z płacenia alimentów? Podpowiadamy też, kiedy dochodzi do odebrania praw, a także, z czym to się wiąże. Zapraszamy do lektury!

Pozbawienie praw rodzicielskich — jakie są skutki?

Warto podkreślić od początku, że odebranie praw rodzicielskich matce czy ojcu skutkuje nie tylko następstwami dla rodzica, lecz także samego dziecka. Przede wszystkim osoba traci możliwość podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących nieletniego. Obejmuje to zarówno kwestie wychowawcze, jak i opiekuńcze, jak np. edukacja czy zdrowie. Zwykle pozbawienie władzy rodzicielskiej dotyczy jednej strony, np. marki. Wówczas prawa utrzymuje ojciec, który samodzielnie decyduje o losie dziecka. Może mieć wpływ na wybór przychodni, religii, w jakiej będzie wychowane dziecko, a także w jakim mieście czy nawet kraju. Podejmowane kroki nie muszą być konsultowane już z matką, traci bowiem ona wpływ w każdym zakresie.

Takie sprawy rodzinne, jak zabranie praw rodzicielskich, wiążą się także z innymi konsekwencjami. Przede wszystkim wymagają procesu sądowego, a często wsparcia prawnego i pokrycia kosztów. Jednocześnie nierzadko obserwuje się koszty społeczne, zawsze emocjonalne. Wpływa to również na życie rodziców, jak i samych dzieci. Delikatność tego typu procesów, wymaga więc wsparcia doświadczonego adwokata, który pomoże uporać się ze wszelkimi sprawami sądowymi i innymi formalnościami. 

Czy pozbawienie praw rodzicielskich zwalnia z płacenia alimentów?

Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty to jedno z zagadnień, które jest najczęściej poruszane przy spotkaniach z adwokatem. Postanowiliśmy opowiedzieć o związanych z tym wątpliwościach. Często rodzic pozbawiany praw sądzi, że jest to proces, który się opłaca. Błędnie zakłada się jednak, że wystarczy odebranie praw rodzicielskich, a alimenty nie będą już zobowiązaniem dla rodzica. Wręcz przeciwnie, np. ojciec, który nie interesuje się dzieckiem, wciąż musi łożyć na nie, nawet gdy utraci prawa do decydowania o jego losie. 

Jeśli przed pozbawieniem praw alimenty nie były przyznane — wówczas można się spodziewać pozwu o ich zasądzenie. Co ważne, nawet utrata władzy rodzicielskiej nie wpływa na zmniejszenie wysokości przyznanego zobowiązania. Na zasądzoną kwotę wpływa natomiast brak kontaktu z dzieckiem, a alimenty mogą zostać nawet podniesione przede wszystkim ze względu na to, że rodzic nie angażuje się w opiekę ani nie spędza czasu z dzieckiem. 

Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty z funduszu alimentacyjnego

Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty z funduszu alimentacyjnego to kolejne często zastanawiające zagadnienie. Rodzic pozbawiony praw zdarza się, że przestaje płacić alimenty, co w takiej sytuacji? Wówczas jako osoba z prawami do opieki możesz starać się o uzyskanie odpowiedniej kwoty dla dobra dziecka z funduszu alimentacyjnego. Co więcej, możesz również ubiegać się o przyznanie alimentów w chwili, gdy rodzic pozbawiony praw nie jest w stanie pokryć zobowiązania z powodu trudnej sytuacji, takiej jak choroba, utrata pracy itp. To często bardzo dobra informacja dla rodzica samotnie wychowującego dziecko.

Pozbawienie praw rodzicielskich a kontakty z dzieckiem

Wspomnieliśmy już, czy zrzeczenie się praw do dziecka zwalnia z alimentów. Warto również wyjaśnić kwestie kontaktów z dzieckiem w chwili pozbawienia władzy rodzicielskiej. Musisz zatem wiedzieć, że rodzic, któremu odebrano prawa, ma wciąż możliwość kontaktowania się z dzieckiem. Może telefonować i odzywać się w dowolny sposób, a rodzic mający prawa nie może odmówić tego kontaktu. O ewentualnym zakazie kontaktu decyduje również sąd. W takich sprawach bierze udział prawnik rozwodowy, rodzinny. 

Kiedy następuje pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Wiesz już, czym jest pozbawienie praw rodzicielskich, co oznacza, a także czym skutkuje. Warto również na koniec wyjaśnić, kiedy następuje pozbawienie władzy. Dochodzi do tego zatem, gdy władza nie może być sprawowana ze względu na trwałą przeszkodę. Kolejnym powodem jest nadużywanie władzy rodzicielskiej, a także zaniedbywanie w rażący sposób obowiązków względem dziecka.  Nadużywanie władzy to między innymi nadmierne karanie, a także stosowanie przemocy, zmuszanie do pewnych czynów, a także wiele innych. Z kolei do rażące zaniedbania to między innymi spychanie obowiązku opieki nad dzieckiem z powodu alkoholizmu lub innego nałogu. Argumenty do odebrania praw rodzicielskich muszą być zatem poważne. Wszystkie rozpatruje sąd i podejmuje decyzję. W takich sprawach bierze również udział profesjonalny prawnik lub adwokat. Warto odpowiednio wcześnie poszukać pomocy u specjalisty. 

 

Powiązane artykuły:

Wstecz
Pozbawienie praw rodzicielskich — co musisz wiedzieć? Adwokat Gdańsk
Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.